Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Lycka och framgång i Umeås ”tvillingstad”

Befolkningsökning, utbildningsutbud och ett expansivt näringsliv förenar Umeå och Vasa. Mer om framgångarna inom energiteknik och annat i Umeås närmaste grannstad berättades vid Morgonpasset den 3 april.

Susanna Slotte-Kock, utvecklingsdirektör i Vasa stad, tog avstamp i att Finland enligt tidningen Newsweek är en av världens bästa platser. Här finns bland annat planetens lyckligaste folk, bästa utbildningssystem, friskaste barn samt bästa yttrandefrihet och jämlikhet.

Allra bäst kan det möjligen vara i Vasa, som också profilerat sig med devisen ”Lycklig i Vasa”. Slotte-Kock beskrev det med att staden har samma lönenivå som Helsingfors men lägre levnadskostnader, att befolkningen lever fem år längre än riksgenomsnittet och att sjukligheten är låg.

– Det här är inget som jag som hittat på som marknadsföring, utan det är undersökt på riktigt. I västra Finland är vi rätt lyckliga, och det är här det bor många svenskspråkiga ...

Energiteknik

Stolta är man också över att skärgården är det enda naturobjektet i Finland på världsarvslistan. Den årliga landhöjningen motsvarar 150 fotbollsplaner.

Något annat som höjer sig över mängden är Vasas energitekniksektor, som motiverar att man utsett sig till Nordens energihuvudstad. Stefan Råback, utvecklingsdirektör för Vasas utvecklingsbolag Vasek, beskrev Nordens största koncentration av energitekniskt kunnande i siffror: 140 företag, 10 000 anställda (¼ av alla i branschen i Finland), en total omsättning på 4,4 mdr euro och 80 procent i exportandel.

Sektorns tillväxt de senaste åren har varit stark, vilket förklarar att befolkningsökningen 2011 var den största på 30 år.

– En avgörande faktor för fortsatt utveckling är om vi kan rekrytera kompetent arbetskraft. Just nu är Österbotten i alla fall Finlands tredje konkurrenskraftigaste område, och BNP-utvecklingen är större än landet i snitt.

Ledande i Europa

Susanna Slotte-Kock berättade att Vasa liksom Umeå är internationaliserat. Mycket tack vare alla studenter talas i dag 110 språk i staden, och vid företaget Wärtsiläs Vasaanläggning arbetar 40 nationaliteter.

Tyngdpunkterna vid de sex högskolorna ligger på teknik, ekonomi samt social- och hälsovård. Vasa har tecknat ett tillväxtavtal med staten i syfte att skapa Europas ledande energiteknologikluster fram till år 2030. Stefan Råback fyllde på med att Vasa är en av fem utvalda finländska innovativa städer.

– Vår industri levererar redan över världen. Nu ska vi också bygga upp referenser på hemmaplan, bland annat vindkraft.

I sammanhanget ställs stort hopp till att Innovationscenter Energy Lab på Brändö campus ska ge fart för fortsatt utveckling.

Samarbete med Umeå

Vasaregionen har haft en stark befolkningsökning under 2000-talet, och nu bor här ca 115 000 invånare. I framtidsstrategin för staden ingår, precis som för Umeå, bland annat förtätning av centrum och ett mångsidigt handelsutbud.

Susanna Slotte-Kock beskrev Vasa och Umeå som två dynamiska regioner (med totalt över 55 000 studenter), som redan samarbetar inom logistik, kultur och turism. En konferens i maj har titeln ”Twin cities 2054”, vilket antyder en fördjupning.

Det viktigaste gemensamma projektet just nu är Midway Alignment of the Bothnian Corridor, där ett mål är en ny färja över Kvarken. Projektet ska både förbättra transporteffektiviteten och minska utsläppen genom en bränslesnålare lösning. Ett annat samarbete är ett gemensamt hamnbolag.

Susanna Slotte-Kock avslutade skämtsamt om framtidens kommunikationer städerna emellan:

– Om 1 500-2 000 år har landhöjningen gjort att man kan gå hela vägen över.

Arbete, turism och bostäder

Efter föredraget kom både synpunkter och frågor från åhörarna. Umeåpolitikern Hans Lindberg (S) ser det som intressant att arbeta för en gemensam arbetsmarknadsregion med nästan 400 000 invånare.

Johan Björk efterlyste ett starkare fokus på turismen, där man genom att blicka hela vägen från Norge till ryska St Petersburg kan nå 7 miljoner människor.

Susanna Slotte-Kock besvarade en fråga om hur bostadssituationen i Vasa ser ut:

– Den är bättre än i Umeå, kan jag lova. Det byggs mycket, men det finns brist på ettor och stora dyra lägenheter.

En annan fråga gällde möjligheterna att bygga en bro mellan de två städerna.

– Vi får ta en sak i taget, just nu satsar vi på en ny färja.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag