Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Många söker till Umeå universitet

Umeå universitet kommer på en tredjeplats i landet när det gäller söktryck till program och kurser vid landets lärosäten vårterminen 2017. Det visar siffror från Universitets- och högskolerådet (UHR).

Inför vårterminen har Umeå universitet fått 42 185 ansökningar. Populärast är Uppsala universitet med 53 941 ansökningar följt av Stockholms universitet (45 026).

– Det är alltid svårt att analysera söktrycket antagning till program och kurser på vårterminen, eftersom variationen i hur många program och kurser som faktiskt startar vid varje lärosäte är relativt stor. Det står dock klart i antagningen för våren 2017 att Umeå universitet klarar sig bra i konkurrensen med övriga lärosäten, säger Anders Fällström, vicerektor med ansvar för utbildning vid Umeå universitet.

Minskade ungdomskullar

På nationell nivå konstaterar Universitets- och högskolerådet att det har kommit in 219 807 anmälningar till vårens program och kurser, vilket är minskning med 3 procent jämfört med vårterminen 2016. Det minskade söktrycket är dock väntat på grund av minskade ungdomskullar och att den goda konjunkturen får många att välja jobb framför att gå vidare till studier på högskolenivå.

Närmast efter Umeå universitet kommer Linnéuniversitetet, Lunds universitet och Göteborgs universitet.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag