Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Skärmdump från en av lektionerna i WebMath.

Matteläraren som inte gav upp

Ingen i ledande position trodde på Umeåläraren Fredrik Westmans idé om mattelektioner på webben. Som pensionär startade han själv verksamheten, och sedan starten 2008 har hans lektioner använts miljontals gånger i Sverige och Finland.

Fredrik Westmans karriär som lärare varade 1965–2007 och spände över alla stadier från lågstadiet till gymnasiet samt även komvux, uppdragsutbildning och de sex sista åren på IV-programmet.

– Jag har följt utvecklingen för läraryrket från att ha varit välavlönat med hög status till dagens situation, säger Fredrik Westman.

Det ledde bland annat till att han ville utveckla ett alternativ till "gör-så-här-pedagogik", det vill säga att elever härmar för att få rätt svar.

Animerade lektioner

Från 2005 till 2007 försökte han få skolpolitiker, Skolverket och universitet med på idén, men den ansågs vara både finansiellt och pedagogiskt omöjlig att förverkliga.

– Så det var bara att göra det själv – och det fungerade.

”Det” är WebMath, som finns både som webbsida och app och som i dagsläget omfattar 514 animerade lektioner. De täcker från det mest elementära i åk 1 på grundskolan till integraler på gymnasiet.  Verktyget får användas både på skolan och i hemmet.

Skapar förståelse

WebMath är uppbyggd som en dialog mellan de medverkande "personerna”, utifrån idén om att "Språket är bärare av all mänsklig kunskap".

– Till språkliga yttringar hör även andra former än det skrivna ordet, till exempel bilder, animationer och musik, säger Fredrik Westman.

Animationerna ska visa att man kan tänka på olika sätt för att förstå de matematiska begreppen. I alla animationer finns många tankepauser inlagda.

– Eleven behöver aldrig bekymra sig om att klassas som "dum" då man kör en och samma animation om och om igen, ända tills man förstått. I ett klassrum kan man på sin höjd fråga två gånger. Om man inte förstått då, håller man tyst.

Sveriges minsta skola?

Endast 20 000 kronor för marknadsföring plus 20–25 föreläsningar om verktyget har räckt för att skapa succé. WebMath, vars licens kan tecknas av privatpersoner, skolor eller kommuner, har spritt sig över hela landet och även över Finland.

– Från ett rum Öst på stan i Umeå undervisade jag 60 232 lektioner i november, för att ta ett exempel. Skolan är kanske till omfånget Sveriges minsta, och det är inte många skolor runt om i Sverige som undervisar så många lektioner på en månad.

Fler läromedel

WebMath är bara den senaste produktionen av Fredrik Westman, som parallellt med läraryrket producerat läromedel sedan 1980.

– Mina barn påstår att boken "Tjärbränning" och WebMath är de bästa jag gjort och som kommer att hålla över lång tid.

– Själv tycker jag nog att CD-n "Svenska fåglar och deras läten" också blev bra. Den producerades vid ett köksbord på Tomtebo tillsammans med min före detta elev Johan Boström. Den visades tre gånger i TV och fick väldigt goda recensioner i många datatidningar och dagstidningar.

Mer information:

Läs mer på www.webmath.se

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag