Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Mellanpasset: så kan Umeås näringsliv skapa bättre integration

Många människor är idag på flykt från sina hemländer i hopp om en tryggare tillvaro och ljusare framtid. Hur kan Umeå på bäst sätt välkomna dem och få dem att vilja stanna? Vid vårens första Mellanpass träffade vi Torstein Bratvold och Anna Göransdotter Nilsson som delade med sig av sina erfarenheter av att arbeta med integration.

Mellanpassets första talare var Torstein Bratvold som, bland mycket annat, är ordförande för asylboendet Umebygdens etableringscentrum (UBEC) och arbetar med integrering i stort sett 24 timmar om dygnet.

– Umeå är idag på plats 213 i Sverige när det kommer till flyktingmottagande. Vi har mycket att göra men också goda förutsättningar för att bli bättre, menar Torstein.

Samarbete är en framgångsfaktor

För att nå bättre integration är samverkan en viktig faktor och Torstein gav exempel på hur UBEC arbetar både med ideella krafter och tillsammans med företag och organisationer. Dessutom har UBEC lyckats samordna de olika studieförbunden för att genomföra utbildningsinsatser:

– Vi har fått studieförbunden att börja samarbeta och det är det som är framgång, som skapar möjligheter, säger Torstein. 

UBEC arbetar utifrån Umeåmodellen Hur skulle det vara om det var krig i Umeå och vi tvingades söka skydd i Syrien? Vilka behov skulle vi ha och vilka svårigheter skulle vi möta? De här frågorna låg till grund när UBEC började skissa på vad som kallas för Umeåmodellen – en modell för ansvarsfullt flyktingmottagande som bygger på engagemang och respekt för individen.

­­– Vi inventerar bland annat individens erfarenheter, bakgrund och önskemål för att se hur individen på bäst sätt kan möta och matcha samhällets behov. Det vi behöver nu är fler faktiska aktiviteter, berättar Torstein.

Samhällets uppbyggnad skapar utmaningar

Hur vårt samhälle är uppbyggt skapar utmaningar för den som inte är integrerad. Till exempel belyste Torstein att vi saknar samordning för integration på alla nivåer i samhället och att de system som vi använder skapar svårigheter för de människor som kommer hit.

– Varför måste en blodgivare till exempel vara svensktalande? Och vad gör du när ditt bankkonto inte tillåter internetbetalning men det kostar att betala räkningarna på banken? Vi i vårt moderna land borde tänka till så vi har system som fungerar, säger Torstein.

Blå Huset rekryterar individen

Mellanpassets andra talare var Anna Göransdotter Nilsson, vd för Blå Huset som äger och driver sju verksamheter inom besöksnäringen i Umeå. Blå Huset har mellan 70 och 100 anställda beroende på säsong och ett kontinuerligt behov av rekrytering. Anna belyser att vid rekrytering handlar det om individen och om att anställa en person som passar för serviceyrket snarare än en person med svenska som modersmål, även om språket så klart är nödvändigt för vissa tjänster.

Idag har cirka 15 procent av de anställda invandrarbakgrund, men Anna beskriver att de inte har nått målet än – de vill bli bättre:

 – Tillsammans med avdelningscheferna har vi arbetat mycket med frågor om hur vi ska kunna bli bättre och hur vi bättre ska kunna jobba tillsammans, men vi har bestämt att vi inte har svaren. Vi måste lämna de här frågorna till våra kollegor med invandrarbakgrund, säger Anna.

Många av kollegorna har en hög akademisk utbildning och även om de är välkomna att arbeta hos Blå Huset en längre tid, är målet att de så småningom ska kunna arbeta med det som de är utbildade till.   

Tid och pengar måste finnas med i beräkningen

Anna beskriver att utmaningen är tid och pengar – som företag måste man alltid ha koll på kostnader även om frågor om integration är viktiga.

 – Möten, introduktion och handledning kostar. Vi kan göra saker, men vi måste bestämma vad, hur och med vilka resurser. Det är företagarens värld, säger Anna.

­­­Vad är Mellanpasset?

Mellanpasset är en satsning av Umeå kommuns Näringslivsservice som uppkom efter årets första Morgonpass i samverkan med nätverket ”På flykt”  med efterföljande workshop. Workshoppen synliggjorde behovet av att bygga kunskap och komma framåt i frågor som rör möjligheten för Umeå att ta till vara på de människor som kommer hit och hur vi kan inkludera och utvecklas som stad i samverkan. Näringslivets behov av kompetens är en nyckelfaktor i Umeås arbete att bli mer inkluderande. Nu behöver vi alla krafter och allt engagemang som vi kan få! Välkommen på de kommande tre Mellanpassen:

  • Torsdag 10/3 - Kan vi välja? Samtal om värderingar och utmaningar. Ola Nordebo modererar.
  • Torsdag 14/4 - Varför kan vi bli bäst på inkludering? Tillit är en tillgång i Umeå.
  • Torsdag 19/5 - Så här jobbar vi vidare. Samtal och diskussion.

 

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag