Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Mellanpasset: Samtal om nya vägar för integrering

Vårens andra Mellanpass ägde rum torsdag 10 mars och många engagerade Umeåbor fanns på plats för att ta del av intressanta föreläsningar och givande samtal. Ola Nordebo, politisk chefredaktör för VK, var moderator och ledde besökarna genom passet som bestod av tre föredragshållare och ett panelsamtal.

Första talare var Ali Al Dahir, som bland annat har arbetat med processutveckling och hållbart ledarskap för ABF. Med stort engagemang berättar Ali om att skapa hållbar integration och om de utmaningar som vi möter på vägen.

Ali beskriver modellen The 5-level Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD) som ett verktyg för att utveckla och nå hållbar integrering. Modellen presenterar bland annat vad som utgör ett lyckat samhälle, som till exempel att samhället måste tillgodose människans basala behov.

– Immigranter kommer från hela världen, båda unga som gamla, och språket är ett stort problem för dem. Utan språket är det på många sätt svårt att tillgodose mänskliga behov som till exempel kreativitet, förståelse och delaktighet. Det är ett problem som vi måste lösa, säger Ali.

Språkbarriärer leder till utanförskap

Språket är viktigt för att fullt ut kunna ta del av samhället och Ali beskriver att språkbarriären leder till utanförskap. Det måste gå att överbrygga och verka över språkbarriärer.

– När en person inte kan språket och står utanför samhället kan det leda till apati eller våldsamt beteende. Det i sin tur skapar rädsla och främlingsfientlighet från samhället som leder till att personen utesluts ännu mer. Det blir en ond cirkel, säger Ali.

Ali beskriver att enligt systemet ska nyanlända lära sig språket, få ett jobb och betala skatt. Han poängterar att i teorin är systemet bra, men många människor tar sig inte igenom systemet och är idag arbetslösa på en arbetsmarknad som inte tillhandahåller tillräckligt med jobb.

– Vi måste samarbeta och skapa alternativa lösningar till systemet. Alla pratar om mångfald, men arbetar de verkligen med det? Vi måste operationalisera mångfald, menar Ali.

We Link Sweden arbetar med olikfrämjande insatser

Minna Levin och Hugo Ortíz Dubón är olikhetstrateger på We Link Sweden och var Mellanpassets andra föredragshållare. We Link Sweden arbetar med olikfrämjande insatser och de berättar om ett innovationsprojekt som är igång just nu.

– Vi fick medel för att göra en förstudie och ta fram en preliminär modell för att öka möjligheterna till etablering i Sverige. Vi arbetade tillsammans med representanter från minoritetsgrupper för att inventera vilka behov som finns och ta del av deras erfarenheter av etableringsprocessen, berättar Minna.

We Link Sweden såg framför allt två resultat: avsaknad av fysiska mötesplatser och avsaknad av relevanta nätverk för den som kommer som ny till Sverige.

– Är du till exempel ingenjör ska du också få möjligheten att komma i kontakt med nätverk där ingenjörer ingår, menar Hugo.

Entry Hub blev lösningen

För att lösa problemen har We Link Sweden arbetat fram ett nytt koncept som de kallar för Entry Hub. Entry Hub är en slags mötesplats där människor får möjlighet till både fysiska möten, arbetslivskontakter och sysselsättning.

– Det är viktigt med både lokal förankring och global uppkoppling. I en Entry Hub kan till exempel fackförbund, kommuner och lokala näringsidkare vara delaktiga och sätta formen för de aktiviteter som ska finnas, beskriver Minna.

Entreprenörskap och jobbskapande löser etablering

Sist ut och med på länk var Erik Ageberg, ansvarig för integrationsfrågor på Företagarna. Erik belyser att flyktingfrågan ofta beskrivs som en temporär utmaning, men att man måste komma ihåg att det finns en miljard människor på flykt och att vi måste hitta långsiktiga lösningar.

För att hitta långsiktiga lösningar måste vi skapa fler jobb. Idag skapas 4 av 5 jobb av Sveriges småföretag och Erik belyser att småföretagen är bättre på att anställa folk som står långt ifrån arbetsmarknaden.

– Etablering löser vi genom entreprenörskap och jobbskapande i små företag. En undersökning bland företagare visar att 21 % anger kompetensbrist som deras främsta utvecklingshinder och det är bland de nyanlända som den här kompetensen finns, säger Erik.

Företagarna har projekt för integrering

Företagarna arbetar idag med två integrationsprojekt: Företagarna Praktik och NF-företagare. Företagarna Praktik riktar sig till asylsökande som har utmaningar i att närma sig arbetsmarknaden och NF-företag riktar sig till dem som varit entreprenörer i sitt hemland.

– NF-företagare handlar om mentorskap och utbildning där personer som varit företagare får lära sig om att driva företag i Sverige och till exempel får kunskap om yrkessvenska, berättar Erik.

Nästa Mellanpass är den 14 april och då ligger fokus på tillit och trygghet som viktiga faktorer för en lyckad integration.

 

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag