Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Mellanpasset: Västerbottningars tillit till varandra och hur kultur skapar integration

Det 14 mars var det dags för årets tredje Mellanpass och den här gången föreläste Jan Torége, Rani Kasapi och Johan Hagström. De bjöd på kunskap och inspiration om socialt kapital, kultur som verktyg för integration och möjligheter för människor att mötas tack vare musik.

Jan Torége är utredare och statistiker för Sveriges kommuner och landsting och även expert på socialt kapital, vilket första delen av Mellanpasset handlade om. Socialt kapital handlar om tillit och förtroende och hur bra vi är på att samspela. Jan beskrev hur socialt kapital kan delas in i olika former, som till exempel inbundet och överbryggande socialt kapital.

– Inbundet socialt kapital är då människor känner tillit till dem som man redan känner, medan överbryggande socialt kapital handlar om tillit och tolerans till människor mer generellt, berättar Jan.

Västerbottningar har störst tillit till varandra

Enligt en undersökning av Folkhälsomyndigheten är Västerbotten det län inom vilket man generellt har högst tillit till andra människor.

– Av de som fick frågan ”Tycker du att man i allmänhet kan lita på de flesta människor?”, svarade 82 procent av västerbottningar ja. Det är högst i landet. Med stor sannolikhet är Umeå också den kommun som har det högsta överbryggande sociala kapitalet i Sverige. Här jobbar näringsliv, kommunen och akademin i partnerskap, säger Jan.

Mellanpassets andra talare var Rani Kasapi, numera kulturchef för Botkyrka kommun och tidigare chef vid Riksteatern. Rani berättade hur Riksteatern har arbetat med kultur som ett verktyg för integrering och social hållbarhet.

– År 2005 beslutades att Riksteatern skulle internationaliseras. Vi behövde helt enkelt bli angelägna för fler, berättar Rani.

Riksteatern utvecklade verksamheten

För att utveckla sin verksamhet arbetade Riksteatern bland annat med omvärldsbevakning, identifiering av kompetens och rekrytering av nya medarbetare.

– Om vi hade valt ett västerländskt fokus på internationaliseringen skulle vi ha behållit samma publik. Vi ville bredda vår verksamhet och valde att arbeta med områden som stora invandrargrupper kommer ifrån, som till exempel Mellanöstern, Balkan, Chile och Finland. Där hade vi också en större bas av kompetens, säger Rani.

Internationaliseringen ledde inte bara till nya produktioner och nya lärdomar utan stärkte också Riksteatern på många sätt.

– Det finns så många nivåer av verksamhetsutveckling att checka av. Vi fick nya sorters diskussioner, ny tematik och ny publik. Hela internationaliseringen stärkte också Riksteaterns varumärke och förtroende. Möjligheten för människor att synas på etablerade scener skapar tillhörighet och en känsla av att det här är min stad också, säger Rani.

Integration genom körsång

Sist ut var Jonas Hagström som är grundare av Jämtlands musikskola och Hagströms musikskola. Tillsammans med sin fru är han också initiativtagare till projektet The Rocking Pots, en integrationskör, som drog igång för ungefär ett år sedan.

– Vi är mitt i den värsta humanitära katastrofen sedan andra världskriget och 60 miljoner människor är på flykt. För mig som företagare och privatperson var det självklart att göra något. Det kan alla, säger Jonas.

Projektet startade efter ett besök på flyktingförläggningen utanför Östersund där Jonas berättar att han slogs av hopplösheten.

– Det de boende på förläggningen gjorde var att äta, sova, sitta på internet och vänta på besked. Många var oroliga, rädda och deprimerade och vi började fundera på vad vi kunde göra. Svaret blev en kör, berättar Jonas.

Körsång skapar möjligheter

Körsång är ett bra sätt att snabbt skapa glädje och gruppkänsla menar Jonas och The Rocking Pots tillåter bra möten mellan människor.

– Det viktigaste som vi har gjort är att integrera vår kör i Östersund med flyktingförläggningens kör. De nätverk som bildades har lett till att folk har kunnat få praktikplatser, jobb, nya boenden och vänner, säger Jonas.

Nästa Mellanpass är 19 maj och fokus kommer ligga på samtal om fortsatt arbete. Till dess fortsätt prata med varandra, sök nya samarbeten och lösningar och relationer. Tillsammans blir vi bättre.

Dela gärna med dig av tankar, goda råd och exempel på hur du arbetar för bättre integration i Umeå via hashtaggen #Umegration.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag