Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bilden visar Sofia Breimo.

Sofia Breimo, etnolog vid Västerbottens museum. FOTO: PETTER ENGMAN

Museum dokumenterar samtida berättelser om covid-19

Västerbottens museum i Umeå är ett av de svenska museum som dokumenterar covid-19. De genomför intervjuer, fotograferar samtiden och öppnar upp för människor att spontant dela med sig av sina tankar och reflektioner kring coronaviruset och hur det påverkar deras vardag.

”Jag hade som ’krisplan’, vilket jag också kommit överens om med min mamma, att om en samhällskris skulle inträffa så skulle jag bara se till att ha så mycket bensin i bilen att jag tog mig hem till min mamma. De är jägare, bor i ett stort hus, har frysarna fulla, kan laga mat utomhus osv osv. Då skulle allt lösa sig bara vi var tillsammans. Vid denna "kris" föll ju den planen totalt, eftersom de inte vill/ska träffa mig, min sambo och vårt barn när de är i riskgrupp. Man känner dig rätt ensam, samtidigt är jag oerhört glad att jag har min lilla familj och att vi kan vara tillsammans.”

– Det här är en av de berättelser som inkommit till Västerbottens museums dokumentation kring situationen med spridningen av coronaviruset. Covid-19 har gett upphov till många diskussioner, oro och inte minst till ändrade beteenden och förhållningssätt. Det här tycker vi på museet är viktigt att dokumentera. Bland annat genomför vi ett antal intervjuer och dessutom fotograferar vi platser och ögonblick. Vi samlar också in tankar och reflektioner via ett digitalt frågeformulär på museets hemsida, berättar museets etnolog Sofia Breimo.

Påverkar alla på olika sätt

– Det är en underlig och ovan situation vi befinner oss i som påverkar nästan varenda människa här i länet. Därför väljer vi att dokumentera det som händer utifrån många olika personers perspektiv. Människor reagerar, känner och gör på väldigt olika sätt och vi tycker att det är viktigt att höra så många olika tankar som möjligt. En är därför varmt välkommen att höra av sig med sina reflektioner kring det som händer, säger Sofia Breimo.

Mer information:

Läs mer om dokumentationen, delge dina egna tankar eller ta del av samtida berättelser på Västerbottens museums webbplats:

Att dokumentera svåra skeenden

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag