Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Nytt samarbete Umeå-Vasa i hamn

Den 1 januari 2015 gick startskottet för nya Kvarkenhamnar AB – ett gemensamt bolag för hamnarna i Umeå och Vasa. Bolaget kommer att marknadsföras under namnet Kvarken Ports Ltd.

Det nya bolaget ska stödja den ökande gods- och passagerarvolymen i de båda hamnarna. Målet är att utveckla och effektivisera hamnanläggningarna, förbättra servicen och stärka samarbetet med intressenterna i regionen.

Kvarken Ports kommer att ägas gemensamt av Vasa Stad och Umeå Kommunföretag AB. Nuvarande hamnpersonal i Umeå och Vasa Hamn, cirka 30 personer, får sina anställningar överförda till det nya bolaget.

Umeå Hamn AB får en ny roll och kvarstår endast som ägare av hamnens fasta anläggningar, kajer, järnvägsspår med mera och blir efter årsskiftet ett dotterbolag till kommunala bolaget INAB – Infrastruktur i Umeå AB. Vasa stad kommer att äga anläggningarna i Vasa Hamn.

Samarbete som burit frukt

Umeå och Vasa har en lång tradition av samarbeten över Kvarken och de goda relationerna resulterade 2012 i inköpet av en ny färja i det gemensamt ägda bolaget NLC Ferry AB/Oy. Nu knyts länderna ihop ytterligare genom nya Kvarken Ports. Matti Esko, vd vid Kvarkenhamnar AB, är imponerad över viljan och det stora engagemanget hos medverkande parter och hur snabbt de båda länderna har kommit överens.

– Att starta upp det här gemensamma hamnbolaget har varit en stor utmaning och en sporre för all involverad personal från städerna och hamnarna i Umeå och Vasa. Alla kan vara stolta över att ha lyckats etablera ett samarbete i den här omfattningen på så kort tid.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag