Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bilden visar datorer, papper och pennor. Två personer samtalar om vad som visas.

FOTO: HELLOQUENCE

Rådgivarnas tips till företag som drabbas av pandemin

Läget är tufft för många företagare under den rådande corona-pandemin. Konsekvenserna av Coronaviruset drabbar vårt näringsliv hårt och omedelbart. Många har därför ett behov av stöd just nu för att klara verksamheten så bra som möjligt. Nya rön och direktiv uppdateras kontinuerligt och goda råd behövs.

Bland annat har Umeå kommun, Företagarna i Umeå och ett flertal lokala företagsrådgivare valt att samverka genom att starta företagsakuten. Initiativet finns till för de företag som söker rådgivning om hur man kan minska de ekonomiska konsekvenserna av det nya coronaviruset.

Här ger företagsexperterna Anders Bergman, Olof Degerfeldt och Fredrik Wikner sina bästa råd för att hantera situationen till företag som är drabbade av den finansiella oron.

Anders Bergman, vd Ackordscentralen:

 1. Fundera på hur verksamheten är organiserad. Vilka åtgärder kan vidtas för att påverkas så lite som möjligt? Personalindragningar? Kan man arbeta hemifrån? Kan man erbjuda kunderna ett alternativt utbud?
 1. Ha koll på likviditeten. Gör prognoser för hur betalningsförmågan kan komma att utvecklas, och uppdatera dem regelbundet.
 1. Använd det stöd som finns. Regeringens krispaket innehåller kraftfulla åtgärder som bör användas vid behov.
 1. Om ovanstående åtgärder inte är tillräckliga – sök professionella råd. Det mest naturliga kan vara att tala med sin redovisningsbyrå eller revisor. Det kan också vara bra att ha ett samtal med en företagsrådgivare på banken, som kan ha goda synpunkter och förslag. Det finns också ett utbud av andra rådgivare som till exempel advokater och vi i vår verksamhet.

Olof Degerfeldt, vice ordf. StyrelseAkademien samt ordf. StyrelseAkademien Norr, ”företagsdoktor”:

 1. Ta hjälp av någon senior som har dokumenterad erfarenhet av att hantera kriser i företag.
 1. Säkerställ att du kan betala in skatter och avgifter.
 1. När du antar att aktiekapitalet är förbrukat mer än 50%, upprätta kontrollbalansräkning.
 1. När du genomför kostnadsbesparing vad det än månde vara, ta i ordentligt för det är lättare att backa än att genomföra ytterligare en omgång av neddragningar.
 1. Fundera på om det finns alternativa intäktsströmmar.

Fredrik Wikner, auktoriserad revisor och kontorschef Grant Thornton Umeå:

 1. Gå igenom och revidera budgeten
  Upprätta/revidera budget/prognos utifrån flera olika scenarios (kort/medel/lång sikt). Detta är ett första steg för att få en bild av resultatutvecklingen framåt och för att kunna fatta rätt beslut.
 2. Upprätta en likviditetsprognos
  Många bolag har inte en buffert att använda vid ansträngd likviditet. Genom att upprätta en likviditetsprognos som följs upp är det lättare att få en bild av hur länge pengarna räcker vid en sviktande försäljning och till exempel agera i tid gentemot banken.
 1. Upprätta en åtgärdslista
  Finns det möjlighet att få anstånd med skatter, amorteringar samt nedsättning av F-skatt? Se över betalningar till leverantörer och även hur inbetalningar från dina kunder påverkas. Kan kapital frigöras?
 1. Se över era kravrutiner
  för att minimera risken av kundförluster och för att skapa ordning och reda på kort och lång sikt – se över era kravrutiner.
 1. Säkra upp resurser och redundans
  Många bolag, även större, har en medarbetare som ansvarar för lönehanteringen. Säkra upp rutiner och resurser om personen skulle bli sjuk. Det gäller även exempelvis fakturahantering eller andra verksamhetskritiska rutiner/positioner.

Mer information:

Läs mer om initiativet företagsakuten.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag