Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Rekordsiffror för ett växande Umeå

Umeås tillväxt var temat när Umeå Näringslivsservice stod för programmet på Morgonpasset den 5 april. Från scenen presenterades hårda siffror men också mjuka värden, där samverkan är en nyckel till fortsatt utveckling.

Under de senaste 50 åren har Umeås befolkning ökat stadigt. Sedan två år tillbaka går tillväxten ännu snabbare, och Umeås befolkning ökade med drygt 2 100 personer under 2016. Umeå är den snabbast växande staden i norra Sverige vilket Johan Gammelgård, tillväxtdirektör i Umeå kommun, redogjorde för under Morgonpasset.

– Befolkningen ökar i förhållande till övriga i länet, men ett trendbrott är att vi också ökar i förhållande till övriga län i Sverige.

Umeå växer också på bostadsfronten. Förra året färdigställdes 1 300 nya bostäder i Umeå, jämfört med tidigare år då 400–500 nya bostäder byggdes. Umeå kommun har som mål att få upp siffran till 2 000 per år. Exploateringsprojekt såsom Norra Ön och Nydala sjöstad samt nya bostäder i Röbäck, Sävar och på I20 ska bidra till att nå det målet.

Uthållig tillväxt

En snittålder på 38,5 år gör Umeå till en ovanligt ung stad. Både detta och en stor andel högutbildade går att koppla till universiteten. Umeå kommuns näringslivschef Peter Juneblad menar att utbildningen hjälper att främja tillväxten.

– Vi har en bra nivå i Umeå när det gäller högre utbildning. Affärer görs inte mellan företag utan mellan människor. Kompetens är kanske det viktigaste för att en plats ska kunna utvecklas.

Umeå har en uthållig tillväxt. Detta betyder att kommunens utveckling inte är konjunkturkänslig. Ungefär 700 nya bolag startas varje år i Umeå och sysselsättningen är god med 1 000 nya jobb per år. En stad behöver ungefär ett jobb per varannan invånare och Umeå ligger över det.

Något som också bidrar till att göra Umeå till en av de attraktivaste platserna i norra Sverige är goda förbindelser med vägar, flyg och hamn samt ett av världens snabbaste bredband. Men Juneblad slår fast att det viktigaste för att en stad ska kännas lockande är att de som bor där trivs.

– Det måste byggas inifrån, att vi känner att det är en bra plats att bo på.

Utmaningar för nya företag

Karin Björk berättade om sin position som Företags- och evenemangslots. Hon förklarar att företagen är ansvariga för att reda på vad som gäller när de startar nytt, men att kommunen också ansvarar för att hjälpa dem i processen. Oftast räcker det att sätta sig ned och svara på frågor som nya företag har, men ibland krävs det lotsmöten. På dessa kan man reda ut frågor som har med bygglov att göra, eller få annan viktig information, t.ex. från Polismyndigheten.

Björk menar att det är viktigt med rätt information i ett tidigt skede. Varken Umeå kommun eller företagsgrundarna gynnas av att bolag måste börja om från början när något blir fel. För evenemang i Umeå är det inte bara viktigt med tidig kontakt med kommunen, utan även att ha en uppföljning efteråt. Karin Björk betonade att dialogen gynnar båda parter.

– Det är jätteviktigt för arrangören och kommunen att det är ett hållbart evenemang.

En bättre bild av arbetsmarknaden

Sist ut i Morgonpasset var Björn Nordén, som arbetar med projektet Arbetsmarknadskunskap. Det syftar till att öka kunskapen hos barn och ungdomar om vägar i arbetslivet. Nordén berättade att barn i 10-årsåldern väljer mellan ungefär 70 yrken och att siffran är densamma när de har fyllt 19. Genom att skolan förklarar hur arbetsmarknaden ser ut och sätter jobb i större sammanhang hoppas Nordén att yrkesvalen breddas och arbetslösheten minskar bland unga.

– Det gäller att förstå kopplingen mellan det du gör och det du en gång kan göra.

I Västerås, där Arbetsmarknadskunskap startades, har arbetet bl.a. resulterat i att fler unga söker omvårdnadsutbildningar än i resterande Sverige. Björn Nordén tycker att Umeå har ett bra utgångsläge i och med att unga har många yrkesvägar att gå.

Mer information:

Affärsliv24 sänder live från Morgonpasset, men gör det också möjligt för dig att titta i efterhand.

Se Morgonpasset

Se intervju med Sara Johansson, hotelldirektör på Elite Hotel Mimer.

Se intervju med Hanna Sinaie Johansson, Umeå Eco Ride.

Se intervju med Tina Jonsson, ASM Event & Företagstjänster.

Se intervju med Felix Ranby, Unovo.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag