Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Samverkan för smarta fastigheter

Umeå kommun, Umeå universitet och åtta andra aktörer deltar i det treåriga projektet ”Smarta fastighetslösningar med Internet of Things”. Projektet, som syftar till en optimerad användning av lokaler, har beviljats 9,3 mnkr från IoT Sweden/Vinnova.

Deltagande verksamheter från Umeå kommun är IT, Städservice, Fastighet, Miljö/Gator och parker samt Övergripande planering. Trådlösa sensorer ska installeras för att mäta exempelvis temperatur, tankar, avloppsbrunnar, luftfuktighet och partiklar.

– Värdena omvandlas till data, som ger oss beslutsunderlag för att kunna optimera användningen av fastigheterna och förlänga livslängden på byggnaderna. Med andra ord ska vi utnyttja teknik för att få ut mer nytta av skattebetalarnas pengar, säger Lars Sandström, IT-strateg i Umeå kommun.

Stadsnätet framgångsfaktor

Från Umeå universitet deltar institutionen för informatik och institutionen för tillämpad fysik och elektronik som forskningspartner, samt flera andra verksamheter som lokalanvändare.

– För universitetet är det till exempel intressant att optimera lokalvård och jämföra bokningar med faktisk användning av lokaler. De trådlösa sensorerna kopplas upp via det stadsnät som finns i Umeå, säger Katrin Jonsson, universitetslektor, institutionen för informatik, Umeå universitet.

1,7 milj kvm

I projektet ingår också Västerbottens läns landsting, Norsjö kommun, Umeå Energi och Vakin, och tillsammans med kommun och universitet förvaltar de drygt 1 700 000 kvm offentliga lokaler. Dessutom deltar UmeFast, Elektroniksystem, Indentive och Fält Communications (ägt av Telia), som alla vill utveckla, drifta och förvalta smarta fastighetstjänster.

Öppet innovationslabb

Umeå Energi kommer att sätta upp ett öppet innovationslabb för att kunna utveckla och testa smarta fastighetstjänster. Projektet kommer också att sätta upp en IoT-miljö hos Umevatoriet i syfte att sprida kunskap om IoT och offentlig sektor till barn, ungdomar och allmänhet.

Total budget för 2017–2020 är omkring 19 mnkr, där Umeå kommuns kontanta medfinansiering är 1,3 mnkr. I totalsumman ingår den arbetstid som alla aktörer bidrar med.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag