Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bilden visar Malin Eriksson.

Malin Eriksson, docent vid institutionen för socialt arbete. FOTO: ELLINOR GUSTAFSSON

Samverkan mellan universitet och kommun möjliggör unik studie

Forskare vid Umeå universitet kommer tillsammans med Umeå kommun att genomföra en studie om hur Umeåborna upplever sin boendemiljö. Resultatet kommer att ligga till grund för planering av socialt hållbara bostadsområden i Umeå.

Umeå kommun har under hösten genomfört dialoger om och i Umeås stadsdelar för att få veta hur Umeåbor uppfattar och upplever sin boendemiljö. Stadsdelsdialogerna ska bland annat användas som underlag för att planera insatser så att Umeå kommuns alla stadsdelarna ska kunna bli socialt hållbara, d.v.s. vara en boendemiljö som är trygg, tillgänglig och som möjliggör delaktighet och möten mellan människor.

Omfattande dialoger med invånare

– Liknande dialoger genomförs i andra städer runt om i landet, men det är ovanligt att man som i detta projekt fokuserar på samtliga stadsdelar, säger Malin Eriksson, docent vid institutionen för socialt arbete och ansvarig forskare i projektet.

Stadsdelsdialogerna följs upp av forskare vid Umeå universitet, som studerar hur socialt kapital kan användas som resurs i planering och design av socialt hållbara och hälsofrämjande bostadsområden.

Unik studie i sitt slag

Under januari kommer en enkät att skickas ut till 16 000 Umeåbor, med frågor om hur man upplever sin boendemiljö. Denna enkät är den andra i sitt slag; 2007 genomfördes en liknande undersökning, där Umeå kommuns bostadsområden rankades utifrån nivån av socialt kapital.

– Studien är unik då den kommer att kunna svara på hur det sociala klimatet, det sociala kapitalet, har förändrats över tid i Umeå kommuns stadsdelar. Enkäten kommer också att skickas ut till cirka 2000 individer som besvarade enkäten 2007, vilket ger en möjlighet att undersöka hur boendemiljön påverkar människors hälsa och välbefinnande över tid, säger Malin Eriksson.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag