Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bilden visar ett par av de inblandade aktörer som symbolisk skakar hand.

Telia och Umeå tar täten med 5G

Umeå tar nu nästa kliv till en tätposition inom 5G, genom ett partnerskap med Telia. Tillsammans vill man bygga ny kunskap om framtidens teknik och dess möjligheter för invånarna.

Fem offentliga aktörer gick i våras samman i ”Umeå 5G” för att etablera Umeå som Sveriges första teststad för 5G, som också ska innefatta Europas första 5G-sjukhus och 5G-universitet. Den 13 november togs nästa viktiga steg för att förverkliga detta, när Telia Sverige och Umeå 5G tecknade en avsiktsförklaring, Letter of Intent, för ett samarbete om 5G-utveckling.

– Vi på Telia har och ska ha ledartröjan för att ta 5G till Sverige. Därför är jag glad att i dag kunna skriva under denna överenskommelse med Umeå 5G. Vi ser ett stort värde av den här typen av samarbeten, där akademi, näringsliv och offentlig sektor kan mötas för att utforska möjligheterna med 5G innan det lanseras i bred skala, säger Anders Olsson, VD för Telia Sverige.

Tekniksprång

5G är inte bara den nya generationens mobiltelefoni, utan också ett tekniksprång i samma klass som när internet och smartphones förändrade människors vardag. Det handlar bland annat om automatisering, möjlighet till många gånger snabbare uppkoppling än idag, att kunna hantera stora mängder data och utforska distanslösningar på helt nya sätt.

Partnerskapet mellan Telia och Umeå 5G vill bygga ny kunskap om 5G och vilken effekt det har på samhället. Tillsammans vill man testa den tekniska potentialen, utforska arkitektur och installation för 5G-nätverk, förstå användarperspektivet och nya användningsområden bättre – för att samla kunskap om hur man kan nyttja 5G i framtiden. Man vill också utforska nya arbetssätt och affärsmodeller för partnerskap och värdeskapande ekosystem. Samarbetet med Telia innefattar också Telias teknologipartner Ericsson.

Bryta ny mark

– Vi ser fram emot att bryta ny mark med så starka och kompetenta partners som Telia och Ericsson, att vi tillsammans kan bidra till att både Umeå och Sverige blir en spjutspets för 5G och digitalisering. Det här är också en viktig förutsättning för Umeå som testbädd inom många områden, säger Hans Lindberg (s), kommunalråd i Umeå.

Nästa steg i samarbetet blir att utforska vilka nya 5G-produkter och tjänster som kan vara till nytta och skapa värde för både samhället och medborgarna i Umeå. Under testperioden 2018–2019 har Umeå tillgång till 200 MHz från PTS, Post- och Telestyrelsen.

Ägarna bakom Umeå 5G är Umeå kommun, Umeå Energi, Umeå universitet, Västerbottens läns landsting och Umeå Science Park, som också är projektägare.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag