Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bilden visar Johan Gammelgård.

Tilldelas pris för miljöarbete

Johan Gammelgård, direktör administration och innovation vid Umeå kommun tilldelas priset Viable Cities Champion av det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. Programmet har till uppgift att påskynda omställningen till klimatneutrala städer år 2030.

– Det känns förstås väldigt roligt och hedrande att få det här priset. Miljöarbetet är en av de absolut viktigaste frågorna just nu. Umeå kommun ligger långt framme när det gäller att skapa en hållbar stad och vi har blickarna på oss även internationellt när det gäller detta. Det här priset ser jag som en bekräftelse på att vi har lyckats synliggöra kommunens miljöarbete och att vi är på rätt väg, säger Johan Gammelgård.

Ska skynda på den hållbara omställningen

Viable Cities är ett svenskt strategiskt innovationsprogram med uppgift att påskynda omställningen till klimatneutrala städer år 2030 med ett gott liv för alla. Städernas roll är en nyckel till att kunna hantera klimatkrisen.

Programmet startade 2013 och i dag ligger det i framkant både i Sverige och internationellt med sitt sätt att arbeta med forskning och innovation. Priset Viable Cities Champions har inrättats som en årlig utmärkelse för att fira förändringsledare som bidrar till att göra programmet till en framgång. Enskilda personers förändringsinsatser är avgörande för att uppnå missionen och skapa en rörelse för att påskynda klimatomställningen.

Detta är motiveringen för vinnarna av Viable Cities Champions 2019:

”För ditt bidrag i sann pionjärsanda till samskapandet av programmet Viable Cities och för din förmåga att bidra med din kompetens, mobilisera dina nätverk och engagemang för att uppnå verkliga samhällseffekter."

Prisutdelningen ägde rum som en del av en konferens i Stockholm den 11 december med fokus på städernas avgörande roll för klimatet. Huvudtalare var Laurent Fabuis, ordförande för FN:s klimatkonferens 2015 i Paris (COP21).

Viable Cities Champions 2019 är:

Ida Boström, utvecklingsstrateg, Göteborgsregionen

Gunnar Björkman, innovationsdirektör, Stockholms stad

Johan Gammelgård, innovationsdirektör, Umeå kommun

Jonas Kamleh, klimatstrateg, Malmö stad

Anna Ledin, miljödirektör, Göteborgs stad

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag