Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bilden visar en musikfestival i Umeå.

Toppbetyg till Umeå för kreativ sektor

Umeå får toppbetyg vad gäller antalet nyskapade jobb i den kreativa sektorn. Det visar en rapport från EU-kommissionen om socio-ekonomisk utveckling i regioner och städer i Europa med fokus på utveckling av kultur och kreativa sektorer.

EU-kommissionens egen forskningsenhet, Joint Reserach Centre (JRC), har utvecklat verktyget ”the Cultural and creative cities monitor”. Det möjliggör för lokala politiker och andra aktörer att övervaka och utvärdera resultat som 168 städer har uppnått inom ramen för kulturell och kreativ utveckling baserat på 29 olika indikatorer.

Städerna blev utvalda på basis av deras synliga engagemang i främjandet av kultur och kreativitet genom tre olika vägar. 93 städer har utsetts eller har blivit nominerade till europeisk kulturhuvudstad, 22 är av FN-organet Unesco utpekade kreativa städer och 53 städer huserar åtminstone två olika internationella och kulturella festivaler.

Slår Stockholm på fingrarna

Det har visat sig att städer som inte är huvudstäder i vissa fall presterar bättre i arbetet med att utveckla kultur och kreativitet. Umeå är ett gott exempel på en medelstor stad som slår huvudstaden Stockholm på fingrarna när det kommer till utveckling inom dessa områden räknat på invånarantalet.

Förklaringen är en otroligt snabb tillväxt i den kreativa ekonomin i Umeå som också överträffar i närmast alla jämförda städer.

Med sin rapport vill EU-kommissionen förmedla att också investeringar i attraktionskraft i en icke-huvudstad kan leda till vinster på nationell nivå. Dessutom att det är viktigt för perifera regioner att satsa på kultur och kreativitet, eftersom det utvecklar städers socio-ekonomiska situation.

Viktigt för kunskapsbyggande

Analysen av indikatorn ”kulturell livskraft” visar att de högre presterande städerna är särskilt rika i termer av kulturella platser, evenemang eller besökare vid kulturella events per invånare. ”Kulturell livskraft” är särskilt viktigt för städer eller regioner som ligger i utkanten, och långt bort från centrala Europa, när det kommer att attrahera och behålla utbildade och kreativa individer. De är viktiga för kunskapsbyggandet och kan i sin tur främja exempelvis innovation och ekonomisk tillväxt i ett samhälle.

Källa: www.northsweden.eu

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag