Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Peter Juneblad, näringslivschef Umeå Kommun.

Foto: Johan Gunséus

Tre fokusområden för Umeås nya näringslivschef

Peter Juneblad är Umeå kommuns nya näringslivschef efter tre år på motsvarande tjänst i Örnsköldsvik. Han ser framför allt tre områden där kommunen ska förstärka sina insatser.

Peter Juneblad var under tio år försäljnings- och marknadschef på Västerbottens-Kuriren, vilket följdes av arbete vid både reklambyrån Plakat (numera Humbly) och Umeå Tidning. De senaste tre åren har han tågpendlat till Örnsköldsvik och jobbet som kommunens näringslivschef. Han ser ingen dramatik i att byta till motsvarande tjänst vid Umeå kommun.

– Likheterna är större än skillnaderna, till exempel är organisationen ungefär lika stor. Däremot händer det oerhört mycket i Umeå tack vare vår starka tillväxt.

Bra företagsklimat

Att Juneblad efterträtt Roland Carlsson som chef för Umeå Näringslivsservice innebär inte några stora omvälvningar.

Peter Juneblad sammanfattar vad jobbet som näringslivschef går ut på:

– Att skapa ett bra företagsklimat, det vill säga bästa möjliga förutsättningar för näringslivet. Området är väl beforskat, och vi vet vilka faktorer som företagen rankar som de viktigaste. I topp ligger att Umeå fortsätter att växa, tillgång till infrastruktur och tillgång till kompetent arbetskraft.

Industriföretag

Utan att vilja förta något annat nämner Peter Juneblad tre områden där Umeå kommun kommer att förstärka sina insatser.

– Umeå är norra Sverige största industristad, och vi vill skapa så bra förutsättningar för industrin som möjligt. Det gäller framför allt möjligheterna till forskning och utveckling.

Det andra fokusområdet är kompetensförsörjning, och universiteten gör att Umeå har det väl förspänt.

– Ett tredje område, där politiken också är väldigt tydlig, är cirkulär ekonomi. Där kommer vi att växla upp våra insatser.

Samarbete i norr

Peter Juneblad höjer också blicken för ett regionalt perspektiv och, som han hoppas, ett bättre samarbete mellan kommuner i norra Sverige.

– Konkurrensen gäller inte mellan oss utan mellan regioner. Därför borde vi samla oss kring frågor om infrastruktur och annat.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag