Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Foto: Patrick Trädgårdh

Turistrekord för Umeå 2014

Aldrig förr har så många turister besökt Umeå som under Kulturhuvudstadsåret 2014. På Umeås hotell och vandrarhem gjordes totalt 497 566 övernattningar, vilket är en ökning med 24,4 procent jämfört med 2013, enligt preliminära siffror från Tillväxtverket & SCB.

De utländska övernattningarna ökade totalt med 27,8 procent. Den svenska hemmamarknaden ökade med med 24 procent.

Finland har åter klättrat upp till att vara den största utländska marknaden med totalt 15 313 övernattningar, följt av Norge med totalt 13 665 övernattningar.

Det är framförallt under helgerna som kapacitetsutnyttjandet på hotell och vandrarhem har ökat.

Bättre än tidigare kulturhuvudstäder

Tidigare erfarenheter från Kulturhuvudstadsår visar att den genomsnittliga ökningen för en kulturhuvudstad är 11 procent. Visit Umeå höjde ribban och hade en 15 procentig ökning som målsättning. 

­– Kulturhuvudstadåret har lockat många nya besökare till vår stad. Vi har idag ett kapacitetsutnyttjande på 74 procent måndag – torsdag, fredag – söndag ett nyttjande på 54 procent, dvs ett snitt på 65 procents beläggning vilket är en väldigt fin siffra med tanke på att Umeå idag har mer än 1 400 hotellrum, säger Anna Wikholm Kjellberg vid Visit Umeå.

Centrala Umeå har idag 267 fler hotellrum än vad som fanns tillgängligt i september 2013.

Mer information:

Anna Wikholm Kjellberg
vd
Visit Umeå AB
070-579 62 87

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag