Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bild från Caught by Umeås nedslag i Paris i oktober 2013. Foto: Andreas Nilsson

Umeå2014 nominerat till Stora Turismpriset 2014

Ett halvår in på Umeås kulturhuvudstadsår 2014 står det klart att året har haft en stor effekt på besöksnäringen i Västerbottens län och norra Sverige. Antalet gästnätter i Umeå har ökat med hela 20 procent jämfört med samma tidsperiod i fjol. Under maj och juni har ökningen varit ännu större, den allra största någonsin till och med.

– Tack vare Umeå2014 har hela Europas blickar riktats mot norra Sverige och höjt attraktionskraften för vår region. Nya möjligheter för besöksnäringen har öppnats men framförallt har Umeå2014 gett en ökad framtidstro i hela den norra regionen. Därför vill vi nominera organisationen Umeå2014 till Stora Turismpriset 2014, säger Annika Sandström, tf. turistchef på VästerbottensTurism vid Region Västerbotten.

– Kulturhuvudstadsårets turné Caught by Umeå i sju europeiska städer skapade ett stort intresse och nyfikenhet för vår region. Det har bidragit starkt till att utländska researrangörer i år har lagt in Umeå och Västerbotten i sina reseprogram. Umeå2014 har gjort mycket för besöksnäringen i år och därför var de ett självklart val när vi skulle nominera en länskandidat till Stora Turismpriset 2014, säger Annika Sandström.

För 21:a året i rad delar Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism,
med Tillväxtverket som huvudman, ut Stora Turismpriset. Vinnaren
tillkännages i samband med Tillväxtverkets konferens
Destinationsutveckling i fokus i Stockholm den 16 oktober 2014.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag