Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Umeå blir Nordens första Wikipedia-stad

Umeå kommer under kulturhuvudstadsåret att bli Nordens första Wikipedia-stad, kallad Umepedia. Ett flertal skyltar sätts upp i staden, med så kallade QR-koder som leder besökaren till en Wikipedia-artikel. Genom en smart funktion som kallas QRpedia kommer besökaren automatiskt till Wikipedia-artikeln på det egna språket, vilket identifieras baserat på språkinställningarna på mobiltelefonen.

– Då nästan alla har egna mobiltelefoner så är vår förhoppning att mängder av besökare kommer att ha nytta av skyltarna. Framförallt tycker vi att det är kul att turister och nyanlända lättare kommer att få tillgång till Umeås kultur, på det egna språket och att personer med olika funktionshinder eller nedsatt läsförmåga kan dra nytta av detta då det går att få texterna automatiskt upplästa av mobiltelefonen. Vi samarbetar med lokala organisationer och intressenter för att kunna sätta upp så många skyltar som möjligt, säger John Andersson, projektledare för Umepedia.

I artiklarna kan exempelvis videofilmer, ljudinspelningar, flygfoton och mycket mer text rymmas än vad som är möjligt på en liten skylt och genom tillgängliggörande av material från bland annat Europeana och Riksantikvarieämbetet kan artiklarna förgyllas med mängder av historiskt viktiga foton.

– Vi är väldigt tacksamma för att Europeana och Riksantikvarieämbetet tillsammans valt att släppa bilder inför detta evenemang. Även Stadsarkivet i Umeå har varit väldigt hjälpsamma! Det är material som nu fritt kan användas av alla, och Wikipedias artiklar kommer att bli mycket trevligare att läsa! Det är bra att allt fler kulturinstitutioner insett värdet av fria licenser och att deras material finns där allmänheten är, säger John Andersson, projektledare för Umepedia.

Skrivstugor i Umeå

Genom ett nära samarbete mellan flera organisationer, koordinerat av Wikimedia Sverige, kommer flera evenemang att anordnas i Umeå och på andra orter. Evenemangen, så kallade skrivstugor, syftar till att lära allmänheten hur de kan bidra till Wikipedia och hjälpa till att förbättra artiklarna om Umeå, på så många språk som möjligt. Wikipedia finns på totalt 287 olika språk och 500 000 000 människor besöker Wikipedia varje månad. Projektet verkar för att artiklarna om Umeå ska översättas till så många språk som möjligt, men grunden är dock bra artiklar på svenska och engelska.

– Vi har valt att aktivt delta i projektet då vi ser detta som ett bra sätt att bidra till kunskap om Umeå och förbättra Umeås närvaro på den digitala kartan – men det finns så mycket att göra så vi hoppas att många från den intresserade och kunskapstörstande allmänheten dyker upp, säger Michael Nordvall på Umeå universitet.

– Vi hoppas på ett stort deltagande så att vi tillsammans kan få artiklarna så användbara och informativa som möjligt. Wikipedia är platsen dit folk går för att söka efter information och då är det viktigt att Sveriges kultur beskrivs där på ett bra och informativt sätt, säger John Andersson, projektledare hos Wikimedia Sverige.

Mer information:

Läs mer om bl.a. datumen för skrivstugorna på Umepedias webbplats.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag