Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Umeå Energi satsar på elfordon

Umeå Energi satsar på laddstationer för elfordon. Över 70 nya laddplatser installeras i Umeå och Västerbotten.

Umeå Energi satsar på elfordon. I dagsläget har 24 laddplatser installerats och ytterligare 54 planeras varav merparten i Umeå. Umeå Energi installerar också två laddstationer i Lycksele och två i Storuman i samarbete med OK Västerbotten. Utöver detta utreds fler lämpliga platser i Umeå stad och på landsbygden.

– Laddinfrastruktur för elfordon är en av våra stora och prioriterade satsningar. Målsättningen är att täcka in både stad och landsbygd i Västerbotten. En ökning av antalet elfordon i bruk i länet skulle direkt bidra till sänkningar av koldioxidutsläppen vilket är en prioriterad fråga för oss, säger Henrik Bristav, hållbarhetsstrateg på Umeå Energi.

Många nya platser

Umeå Energi har installerat laddplatser på Kronoparken, Carlslid, Ersboda, samt i P-husen Nanna och Parketten i centrala Umeå. Under året planeras installationer på Umeå Energi Arena, Geografigränd, Umeå C, Norrbyns forskningsstation, V. Kyrkogatan, Götgatan och i det nya P-huset vid Järnvägsallén samt i Lycksele och Storuman. Fler platser lämpliga för placering av laddstationer håller på att utredas.

– Norr om Sundsvall är idag något av en vit fläck på laddkartan. Det tänker vi ändra på, fortsätter Bristav.

Utöver Umeå Energis egna investeringar har bolaget beviljats bidrag från Klimatklivet och Tillväxtverket för en fortsatt utbyggnad av laddinfrastruktur i tätort och på landsbygd.

Inom projektet Stolpe in för Stad och Land byggs under 2016-2019 totalt 5 snabbladdare, 16 semisnabba laddare, 2 normalladdare/ långsamladdare och 2 bussladdare från Kiruna till Vännäs. Partners i projektet är Umeå Energi, BioFuel Region, Coop Norrbotten, Luleå Energi, PiteEnergi, Skellefteå kommun och Vännäs kommun. Projektet finansernas av Tillväxtverket och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag