Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bilden visar Christiane Funk och Venkata Krishna Kumar Upadhyayula.

Christiane Funk och Venkata Krishna Kumar Upadhyayula, Kemiska Institutionen vid Umeå universitet. FOTO: INGRID SÖDERBERGH

Umeåforskare på IVAs 100-lista 2020

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, har valt att synliggöra forskning med koppling till hållbar konkurrenskraft. Christiane Funk och Venkata Krishna Kumar Upadhyayula, vid Umeå universitet är två forskarna på listan.

IVAs 100-lista 2020 speglar en mångfald av forskningsprojekt och forskarkompetenser från Sveriges lärosäten med affärspotential inom temat hållbarhet. Två kemister från Umeå universitet finns med på listan, Christiane Funk, som forskar om grön energi från nordiska alger och Venkata Krishna Kumar Upadhyayula, som forskar om hållbara investeringsbeslut.

Viktig uppmärksamhet

– Att finnas med i listan känns mycket roligt och uppmuntrande! Det är ett steg till mot att tillämpa vår forskning – alger har stor potential i ett hållbart samhälle även i Sverige, säger Christiane Funk, professor på Kemiska institutionen vid Umeå universitet, som är den ena forskaren på listan.

Venkata Krishna Kumar Upadhyayula, som är knuten till forskningsmiljöerna Grön Teknik och miljöekonomi, Bio4Energy och Green North tillägger.

– Jag är väldigt glad över att IVA erkänner min forskning och placerar vårt projekt i topp 100-listan. Detta kommer att hjälpa oss att utöka våra forskningsinsatser kring vår innovationsplattform och att arbeta nära lokal industri och kommun. Jag har alltid varit fascinerad av en filosofisk fråga relaterad till min forskning: Vilken roll måste vetenskapen spela för att skapa hållbara värden för industrier och samhälle?, säger Venkata Krishna Kumar Upadhyayula, forskarassistent på Kemiska institutionen vid Umeå universitet.

Om utmärkelsen

Det är styrgruppen för Research2Business som har tagit beslutet om vilka som kvalificerat sig till 100-listan 2020, efter noggrann granskning av samtliga nominerade forskningsprojekt av en granskningsgrupp som utgjorts av Göteborgs universitets innovations- och acceleratorbolag med studenter från Sahlgrenskas och Chalmers entreprenörsskolor tillsammans med bolagets vd, Henric Rhedin och Innovation Manager, Anna Holmberg och slutliga rekommendationer från urvalskommittén.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag