Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bilden visar studenter vid Umeå universitet.

Umeåforskning i populärform

På Facebooksidan UMUPOP delar lärare och forskare vid Umeå universitet med sig av sin egen och andras forskning i populärvetenskapliga termer. Initiativtagare är Mattias Lundberg, docent vid Umeå universitet.

Syftet med sidan är att tillgängliggöra kunskap som kommer från Umeå universitet, men även från andra håll, till allmänheten. Innehållet är brett och kommer förutom länkar till populärvetenskapliga artiklar även att innehålla bloggar, poddar och debattinlägg kring vetenskap och forskning. Allt under populärvetenskaplig flagg.

– Universiteten är duktiga på att arbeta med kunskapsöverföring, men det behövs fler vägar. Detta är ett initiativ underifrån, där vi som lärare och forskare kan sprida sådant som intresserar oss, och det blir ett komplement till det som universiteten gör från centralt håll, säger initiativtagaren Mattias Lundberg.

Nya vägar

Att hitta nya vägar för att kunna sprida kunskap som genereras från forskning är både utmanande och viktigt:

– Jag tror att dagens medielandskap kräver att vi som forskar själva blir bättre på att berätta om våra resultat. Vi har aldrig blivit så exponerade för olika rapporter, men vi har ännu inte hittat modeller för att sovra och kritiskt granska. Det kan vi forskare vara delaktiga i, säger Elza Dunkels, en av de medverkande skribenterna på sidan.

Stort intresse

Sidan öppnades under november månad och fick direkt cirka 1 000 följare, vilket visar på intresset för och behovet av en sida som förmedlar vetenskap med populärvetenskaplig ton. Men från skribenternas håll finns förhoppningar om att sidan ska nå många fler:

– Ja, vi vill så klart gärna att fler upptäcker sidan som kontinuerligt ska fyllas på med innehåll. Men vi vill även att fler ska bidra till sidan, och uppmanar samtliga intresserade forskare vid Umeå universitet att höra av sig så kan vi fylla på med fler skribenter, säger Mattias Lundberg.

Mer information:

Länk till Facebooksidan UMUPOP

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag