Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

FOTO: JOHAN GUNSÉUS

Umeå först i Sverige med 5G-teknik

Umeå ska bli den första 5G-teststaden i Sverige. Fem offentliga aktörer i Umeå samarbetar för att etablera en testmiljö som ska innehålla det första 5G-universitetssjukhuset och 5G-universitetet i Europa. Satsningen bidrar till att Sverige kan ta en tätposition inom 5G-utvecklingen.

Umeå 5G är en satsning som ger Umeå en chans att vara först i Sverige med att testa och utveckla nya digitala produkter och tjänster som kan göra nytta för samhället och invånarna.

– Vi vill att Umeå ska bli ett självklart val för alla företag och invånare som vill testa, utveckla och använda lösningar för framtidens digitala samhälle, säger Hans Lindberg, kommunalråd i Umeå (S).

5G är 10–100 gånger snabbare än 4G-nätverk och sägs komma att revolutionera vår kultur på samma sätt som mobilt internet gjorde när smartphones blev en del av människors vardag.

5G är en avancerad teknik som möjliggör många av de nya smarta digitala lösningar och samhällstjänster som vi idag kanske bara anar. Umeå 5G erbjuder en hel stad som testmiljö för dessa lösningar.

– Vi behöver förstå potentialen i 5G, och lära oss inte bara hur tekniken fungerar, utan också hur man kan hantera, utveckla och investera i 5G för att få ut det bästa möjliga för användarna, säger Mats Berggren, VD för Umeå Energi UmeNet.

Stärker Umeå som digital stad

Umeå är redan världsledande på bredband och uppkoppling, vill fortsätta ligga i framkant som en digital stad och har redan etablerade samarbeten med starka partners för den kompetens som krävs. Umeå är känt för att kunna leverera snabbt och med handlingskraft.

Ett långsiktigt mål är att erbjuda invånarna i Umeå samhällstjänster som ligger i framkant och som underlättar vardagen på helt nya sätt.

– Umeå 5G kommer att ytterligare stärka Umeås position som en innovativ, kreativ och attraktiv universitets- och IT-stad – för befintliga och nya invånare, befintliga och nya företag och investerare, säger Peter Juneblad, näringslivschef, Umeå kommun.

Innovationsarena som bygger på nationsledande modell

I etableringsfasen finansieras Umeå 5G med resurser från de fem offentliga aktörer som driver satsningen. I ett nästa steg förväntas medel och engagemang från såväl nationella aktörer som privata investerare. Projektet fokuserar initialt på att bygga upp 5G-infrastrukturen i Umeå med start på universitets- och sjukhusområdet och att samtidigt etablera en arena där man kan testa, utveckla och utvärdera digitala produkter och tjänster.

– Västerbotten har en nationsledande innovationsmodell för samverkan mellan offentlig och privat sektor som vi ska bygga vidare på. Företag som har en lösning som de vill testa i 5G-nätet, erbjuds både en testmiljö i Umeå och en effektiv beprövad metod för att undersöka och visa på det verkliga värdet av sin produkt eller tjänst, säger Robert Winroth (MP), innovationslandstingsråd i Västerbotten och ordförande i Umeå 5G.

Under hösten ska projektet fortsätta lägga grunden för utbyggnaden av 5G, organisera arbetet i olika fokusområden, hitta en långsiktig finansiering, och bygga upp Umeå 5G tillsammans med partnerföretag. 2019 kickar verksamheten igång på allvar.

Umeå vill skapa ny kunskap

– Det finns alltid utmaningar med att vara först inom nya områden – men den utmaningen tar vi gärna i Umeå. Vi ser fram mot att bedriva forskning, utveckling och utbildning inom 5G för att skapa ny kunskap så att Umeå ska kunna fortsätta erbjuda digitala tjänster i framkant för sina invånare, och vara attraktivt också i framtiden, säger Katrine Riklund, prorektor vid Umeå universitet.

– Umeå vill bidra till att hitta svaren på de frågetecken som finns om 5G. Bland annat den fysiska utbyggnaden av antenner och hur det påverkar boendemiljön och hälsoaspekter. Säkerhet kring datahantering och integritet är en annat område vi vill belysa, säger Anders Kjellander, VD för Umeå Science Park.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag