Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Umeå fortsätter att växa

Umeås näringsliv blomstrar och kommer enligt prognoserna fortsätta att göra det. Mitt i finanskrisen lyckades Umeå istället skapa tillväxt i näringslivet.

- Umeå är en modern kommun som lyckats ställa om och tillgodose näringslivets behov i en kritisk tid, säger Håkan Wolgast på Bisnode.

Håkan Wolgast, morgonens huvudperson vid Morgonpasset den 3 september, fångar uppmärksamheten och ber åhörarna att säga till om han svävar iväg och blir allt för positiv i sitt föredrag.

– Det finns nämligen en överhängande risk, då jag tänkte att vi skulle titta närmare på hur det går för Umeås näringsliv, säger han med ett stort leende.

Analys baserad på årsredovisningar

Wolgast presenterar en analys baserad på de årsredovisningar som Sveriges aktiebolag lämnat in 2009-2013. Resultaten visar att Umeås näringsliv fortsatt står sig utmärkt i konkurrenskraft och har god tillväxt i såväl antal anställda som antal företag. Analysen behandlar också näringslivets förädlingsvärde och även här utmärker sig Umeå positivt.

– Ni är ovanliga, säger Håkan Wolgast. Ni är ovanligt bra. Siffrorna visar att Umeås tillväxt står sig mycket bra i jämförelse med hela Sveriges samlade resultat.

Umeå

  • Tillväxt i förädlingsvärde: +37 procen
  • Tillväxt i antal anställda: +11 procen
  • Tillväxt i antal företag: +29 procent

Sverige som helhet:

  • Tillväxt i förädlingsvärde: +18 procent
  • Tillväxt i antal anställda: +7 procent
  • Tillväxt i antal företag: +27 procent

En faktor som skapar förutsättningar för god tillväxt är enligt Håkan Wolgast god branschbalans. Balansen åstadkoms genom att den tillverkande sektorn, tillika basen i näringslivet, har tillgång till olika stödtjänster från den företagsstödjande sektorn samt att kommunen kan attrahera kompetens genom utvecklade ortstjänster.

Jämn fördelning viktig

De kommuner som växer, däribland Umeå, har en jämn fördelning mellan dessa tre sektorer och därmed också en god branschbalans. Umeå har dessutom många jämnstora branscher och står därför på flera ben, samtidigt som förhållandevis stor del av Umeås anställda arbetar inom växande branscher, vilket också är mycket positivt.  

Håkan Wolgast framhåller också den goda relationen mellan näringslivet och Umeå universitet som en av de faktorer som ger framgång. Umeås invånare är i stor utsträckning vidareutbildade i en eftergymnasial utbildning, vilket efterfrågas i de branscher som till störst del representeras i Umeå.

– Det är fantastiskt att se Umeå ta tillvara på de möjligheter som ges i en universitetsstad. Det är en investering i Umeås näringslivs framtid, säger en Håkan Wolgast samtidigt som han applåderar åhörarna.

Brist på arbetskraft en fara

Wolgast understryker att det nu är viktigt att befolkningstillväxten fortsätter att öka för att förhindra att brist på arbetskraft bromsar fortsatt tillväxt, samt att Umeå fortsätter att skapa kvalificerade arbeten för att behålla och attrahera rätt kompetens i kommunen. Umeå ska också behålla de goda relationerna mellan näringslivet och universitetet och värna om att utbildningsinriktningarna på universitetet motsvarar näringslivets krav.

Det finns alla förutsättningar för att Umeå ska fortsätta växa, bara det finns tillräckligt med människor enligt Håkan Wolgast.

– Vi rekommenderar ett ökat antal strömavbrott i kommunen, säger Wolgast med en stor glimt i ögat och en blinkning åt det faktum att det nio månader efter stora strömavbrott ofta föds fler barn.

Mer information:

Ta del av hela analysen här.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag