Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Foto: Johan Gunseus/Synk

Umeå högt upp på Natures lista över världens mest lovande universitet

När tidskriften Nature publicerade sitt 2016 Index Rising Stars Index, en global ranking över universitet med störst tillväxt i antal publicerade forskningsartiklar hamnade Umeå universitet på listans 93:e plats.

Detta då man under perioden 2012-2015 ökade antalet publicerade artiklar i viktiga naturvetenskapliga tidskrifter med 57 %. Sett till årsvis tillväxt i antal publiceringar klättrade Umeå universitet från plats 479 för 2014 till plats 371 för 2015.

Syftet med the Nature Index 2016 Rising Stars är att identifiera länder och specifika universitet som har störst ökning i antalet publicerade artiklar och därmed uppvisar särskilt lovande utveckling inom naturvetenskaplig forskning. Indexet följer över 8 000 forskningsinstitut. Rankingen, som lanserades för första gången 2014, är baserad på en analys av artiklar publicerade i 68 ledande naturvetenskapliga tidskrifter, utvalda av en grupp oberoende verksamma forskare.

Nature Index Rising Stars listar också de länder som under perioden uppvisat störst procentuell ökning i antal publicerade artiklar. På listan, som toppas av Saudiarabien följt av Kina och Polen, hamnar Sverige på sjunde plats.

I Nature Index ingår också en ranking över de länder som har flest universitet på topp 100-listan. Sverige hamnar på delad sjundeplats med tre universitet (Stockholms universitet på 32:a plats, Lunds universitet på 73:e plats samt Umeå universitet på 93:e plats).

Umeå lyfts fram som ett universitet att hålla ögonen på

I Nature 2016 Rising Stars Index beskrivs hur antalet publicerade högkvalitativa forskningsartiklar från forskare vid Umeå universitet ökade med 57 % mellan 2012 och 2015 och med 30,8 procent under 2015, då Umeåforskare publicerade totalt 83 artiklar i de inkluderade tidskrifterna. Som exempel på starka forskningsområden vid Umeå universitet nämner Nature Index global hälsoforskning, bioteknik och life science.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag