Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bilden visar en delegation från Hanoi på besök i Umeå.

Delegation från Hanoi på besök i Umeå.

Umeå i framgångsrikt samarbete om globala mål

Utvärdering visar på goda resultat för Umeå kommuns kommunala partnerskap med distriktet Cau Giay i Hanoi, Vietnam. I samarbetet som pågått sedan 2011 utvecklas arbetssätt kring lärande för hållbar utveckling och för att bidra till demokratisk utveckling.

Lärande för hållbar utveckling är sedan många år ständigt närvarande i arbetet med barn och elever i för- och grundskolan i Umeå kommun. Samarbetet med Hanoi, Vietnam har pågått sedan 2011 där fokus just nu är på att utveckla pedagogers och elevers kunskaper till aktiv handling, främst inom områdena klimat, demokrati och jämställdhet. De av FN beslutade globala målen är vägledande i samarbetet. Utmaningarna med att utveckla demokratiska förhållningssätt och metoder att arbeta utifrån är utmanande i varje samhälle och skolsystem.

Samarbete på flera nivåer

- I vårt partnerskap har vi arbetat på både strategisk och operativ nivå och med planer som följs upp kontinuerligt på alla nivåer. Både vi och externa utvärderare ser att samarbetet lett till framgång i förskolor och skolor och att insatserna syns bland barn och elever, både i Umeå och i Cau Giay distriktet, säger Erika Åberg, enhetschef på Naturskolan.

Under våren har en delegation från Hanoi besökt Umeå för fortsatt samarbete med Umeå kommun. Vid detta tillfälle fick besökarna bland annat besöka förskolor och skolor för att ta del av det arbete som görs inom lärande för hållbar utveckling samt demokrati och delaktighet. Delegationen besökte även verksamheten Viva resurs på Gimonäs och Västerbottens museums demokratiutställning.

Bilden visar en ny förskolegård i distriktet Cau Giay, Hanoi.

Ny förskolegård i distriktet Cau Giay, Hanoi.

Framsteg som berör

Partnerskapet har inneburit värdefulla relationer och ökat förståelsen för våra olika förutsättningar och visioner om framtiden. I Cau Giay har exempelvis förskolegårdar byggts om, elevråd bildats och lärare får nu utvärdera sin verksamhet anonymt.

- Förändringsarbete tar tid och kräver egna insikter. Vi blir både imponerade och berörda när vi ser hur projektet påverkat pedagogisk ledning och verksamheter i Cau Giay, men också i våra egna verksamheter, säger Erika Åberg, enhetschef på Naturskolan.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag