Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bilden visar centrala Umeå med Rådhusparken och Väven.

Umeå i täten för klimatomställning

Torsdag 23 april 2020 undertecknade kommunstyrelsens ordförande, Hans Lindberg (S), en avsiktsförklaring tillsammans med representanter för sju andra svenska städer för att höja tempot i klimatomställningen. Målet är att städerna ska bli klimatneutrala redan år 2030.

Mötet mellan städerna var inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities och tanken är att de ska fungera som föregångare för andra städer i Sverige, och i världen, som vill öka takten i omställningen.

– Vi har redan kommit en bra bit på vägen med exempelvis fossilfri energiproduktion och elektrifiering av kollektivtrafiken. Våra invånare är väldigt engagerade i miljö- och klimatfrågor, det skapar goda förutsättningar att nå de nya klimatmålen. Det betyder också att kommunen har höga förväntningar på sig och genom satsningen på ett klimatkontrakt visar vi att vi står bakom våra invånare i klimatfrågan, säger Hans Lindberg (S), ordförande kommunstyrelsen.

Umeå ska vara en föregångare

Klimatkontraktet ska bygga på Umeå kommuns nyligen uppdaterade miljö- och klimatmål. Samspelet mellan kommunen och Viable Cities ska även göra Umeå kommun väl förberedd inför kommande utlysningar från EU om finansiering av åtgärder inom ramen för Green Deal for Europe/HorizonEurope/EUs Mission “Climate neutral and smart cities”.

– Att ingå i det här arbetet stärker oss i vår ambition om att låta staden gå före i omställningen. Vi ser också ett stort värde i nätverket mellan städerna, där vi kan byta erfarenheter, kraftsamla för gemensamma insatser och dela kunskap med varandra, säger Hans Lindberg.

De städer som skrev under avtalet är Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund, Växjö, Uppsala, Umeå och Enköping.

Under mötet mellan städerna diskuterades utmaningar och behov av stöd. Representanter från myndigheter, organisationer och finansiärer kommer att reflektera kring hur hinder på vägen kan övervinnas och nya finansiella värdekedjor utformas för att genomföra klimatomställningen.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag