Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Umeå i topp i HSB:s bostadsindex

Umeå och Ale toppar listan i den senaste upplagan av HSB:s årliga bostadsindex. De två kommunerna har bostadsbrist i dagsläget, men de har ett högt planerat byggande och hög andel påbörjat byggande.

I HSBs bostadsindex fördelas poäng baserat på planerat byggande, påbörjande av tidigare byggplaner, bostadssituationen för unga och riktlinjer för bostadsförsörjning. Indexet baseras vidare på situationen under den senaste femårsperioden.

– Vårt Bostadsindex ger en fingervisning om kommunernas arbete med bostadsfrågor. Vi vill hålla igång en aktiv diskussion i varje kommun om hur man kan öka planberedskapen och i slutändan få fram fler bostäder, säger Anders Lago, förbundsordförande HSB Riksförbund.

Tillväxtkommuner

HSBs Bostadsindex omfattar i år 85 tillväxtkommuner och bedömer kommunerna efter hur de arbetar för att motverka bostadsbristen. Noterbart är att knappt 40 procent av kommunerna som ingår i årets index inte har antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen under denna eller föregående mandatperiod, något som alla kommuner enligt lag ska göra.

– Många kommuner är på rätt väg med ökade satsningar på bostadsbyggande, men det är inte tillräckligt och bostadsbristen biter sig fast som ett av våra stora samhällsproblem. Murarna för de som står utanför bostadsmarknaden växer, arbetsgivare får allt svårare att rekrytera personal och ungas studiedrömmar går i kras, säger Anders Lago.

Utbredd bostadsbrist

De båda toppkommunerna följs av Kungälv, Höganäs och Solna. Malmö hamnar högst av storstäderna, på plats 18. Göteborg och Stockholm återfinns först på plats 31 respektive 34.

Det råder i dag brist på bostäder i 183 av landets 290 kommuner, och drygt 80 procent av befolkningen bor i en kommun med bostadsbrist. 244 kommuner säger att de har underskott av bostäder till nyanlända.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag