Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Umeå kommun representerades vid prisutdelningen av: Marika Jakobsson, GIS-ingenjör; Maj-Lis Jakobsson, personalchef; Jonas Jonsson, stadsdirektör; Margaretha Alfredsson, samhällsbyggnadsdirektör och Lina Samuelsson, trafikplanerare.

Umeå kommun en attraktiv arbetsgivare

Umeå har utsetts till Årets kommun inom Employer Branding 2016. Juryn tycker att Umeå kommun är engagerad och planerar för att attrahera rätt kompetens, och att det kan inspirera andra kommuner.

En jury hade nominerat sex kommuner för att sedan utse Umeå som vinnare. De övriga kommunerna var Göteborg, Täby, Norrköping, Linköping och Huddinge.

Företaget Universum Communications, som står bakom nomineringarna, arbetar med forskning, rådgivning och undersökningar när det gäller företags och organisationers attraktivitet som arbetsgivare. Varje år delar företaget ut utmärkelser till arbetsgivare som på olika sätt arbetar för att vara attraktiva för att locka till sig kompetenta medarbetare.

Universums motivering

”Umeå kommun har på ett mycket långsiktigt sätt arbetat med frågorna och genom detta lyckats skapa starka och hållbara resultat. Ledningen är engagerad i frågorna och man har genom sitt arbete lyckats visa på den bredd av möjligheter som bland annat finns för ingenjörer inom kommunen. Denna kommun attraherar akademiker brett och tillhör genom sitt arbete en av de mest attraktiva kommunerna i landet. Vi är övertygade om att denna kommun genom sitt arbete kan inspirera många andra kommuner till stordåd i frågorna.”

Jury bestod av Per Ericsson, personaldirektör Husqvarna; Torgny Johnsson, personaldirektör Infranord; Petter Nylander, vd Universum Communications; Claes Peyron, vd Nova.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag