Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bilden visar Umeå centrum ur fågelperspektiv.

Umeå kommun och Företagarna startar företagsakut

Umeå kommun, Företagarna i Umeå och ett flertal lokala företagsrådgivare samverkar genom att starta företagsakuten. Initiativet finns till för de företag som söker rådgivning om hur man kan minska de ekonomiska konsekvenserna av det nya coronaviruset.

Syftet med rådgivningen är att öka kunskap om de åtgärder som skapas på nationellt plan och att dela med sig av den kompetens som finns hos Företagarna i Umeå och hos lokala företagsrådgivare. Företag kan exempelvis få hjälp med hur de praktiskt går tillväga för att ansöka om de stödåtgärder som finns. Eller hur de tar fram handlingsplaner för likviditet, kostnader, intäkter och personal. Företaget behöver inte vara medlem i Företagarna för att få rådgivning.

– Konsekvenserna av Coronaviruset drabbar vårt näringsliv hårt och omedelbart. Vi har de senaste dagarna lyssnat på många företagare och vi är berörda över hur tufft läget är. Flera uttrycker ett behov av vägledning och rådgivning för att kunna hantera situationen. Detta samarbete är ett snabbt första steg som vi kan ta, säger Peter Juneblad, näringslivschef, Umeå kommun.

Företagarna i Umeå driver företagsakuten genom dess ordförande, Fredrik Leek. Företagarna tar in resurser för att kunna svara på de frågor som inkommer.

– I sådana här extraordinära situationer behöver vi kraftsamla oss för att stötta företag. För oss på Företagarna Umeå är det viktigt att vara snabbt ute och finnas tillhands, både för våra medlemmar och andra företag, säger Fredrik Leek.

Vill du hjälpa till?

Bland de lokala företagsrådgivare som anslutit sig till initiativet finns bland Olof Degerfeldt vid Styrelseakademin, Anders Bergman vid Ackordscentralen och Thomas Nilsson, Grant Thornton.

Det här är en tid för kreativa lösningar. Har du idéer om hur vi kan arbeta tillsammans för att stärka det lokala näringslivet under den pågående coronapandemin? Hör av dig till Umeå kommun på adressen: naringsliv@umea.se

Företagsakuten erbjuder löpande digital rådgivning via umea@foretagarna.se

Mer information:

Ta del av mer information för företag med anledning av coronavirus, eller kontakta:

Peter Juneblad
näringslivschef
Umeå kommun
070-225 72 15
peter.juneblad@umea.se

Fredrik Leek
ordförande
Företagarna i Umeå
070-678 38 71
umea@foretagarna.se

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag