Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bild av Umeå Skyline

FOTO: FREDRIK LARSSON

Umeå med i hållbar storsatsning

Umeå ingår med Stockholm, Göteborg och Malmö i innovationsprogrammet Smarta och hållbara städer. Denna nationella kraftsamling kan komma att omsluta närmare 1 miljard kronor. Vinnova, Energimyndigheten och Formas* satsar 40 miljoner kronor per år, och programmets projektägare bidrar med lika mycket.

Vinnova, Energimyndigheten och Formas har beviljat det strategiska innovationsprogrammet Smarta och hållbara städer. Det kan få stor betydelse för Sveriges internationella konkurrenskraft och för att skapa hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

Ett stort fokus är på tillväxtpotential, samhällsrelevans och möjligheter inom hållbar stadsutveckling som kan bidra till nya lösningar inom energi- och klimatområdet.

Ledamot i styrelsen

Johan Gammelgård, tillväxtdirektör vid Umeå kommun, ingår i styrelsen för programmet, som också omfattar Stockholm, Göteborg och Malmö.

– Umeå har under flera år gjort hållbara och uppmärksammade satsningar, till exempel elbussar och de kommande projekten Universitetsstaden och Den koldioxidsnåla platsen. Innovationsprogrammet möjliggör nya projekt och ett utvecklingsarbete tillsammans med de övriga städerna, säger Johan Gammelgård.

Livsstil och konsumtion

Programmet kommer att etableras under 2017 och planeras pågå under sammanlagt tolv år, samordnat av Kungliga tekniska högskolan, KTH. Arbetet är uppdelat i fyra så kallade Task forces. En har titeln Lifestyle and consumption (Livsstil och konsumtion) och leds av Agneta Marell, professor vid Umeå universitet.

– Det är jätteroligt att få arbeta med detta spännande område, där Umeå universitet stärkt sin position. Jag ser också fram emot att fördjupa det redan goda samarbetet med Umeå kommun, säger Agneta Marell.

*Ett statligt forskningsråd under Miljö- och energidepartementet.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag