Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bilden visar Ove Nilsson som arbetar vid SLU.

Ove Nilsson, professor vid institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå, är en av projektkoordinatorerna. FOTO: ANNE HONSEL

Umeå med i satsning på skogsforskning för 280 milj kr

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar 100 miljoner kronor på forskning inom skogsproduktion och skogsskötsel samt 180 miljoner kronor på forskning om trädgener, skogsbioteknik och skogsgenetik. I Umeå berörs Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Umeå universitet.

Satsningen omfattar också Uppsala universitet och Science For Life Laboratory i Stockholm. Forskningen kommer i förlängningen att möjliggöra nya effektiva metoder för att på ett hållbart sätt öka produktionen av skogsråvara. Det är en viktig pusselbit i övergången från en olje- och kolbaserad ekonomi till en framtida hållbar biobaserad och koldioxidneutral ekonomi.

– SLU och Sverige har en ledande position inom dessa områden. Det är mycket glädjande att stiftelsen på detta sätt erkänner betydelsen av skogsforskningen vid SLU och tillåter oss att bygga vidare och utveckla denna forskning för framtiden. Det här är en ytterligare bekräftelse på vår excellenta skogsforskning och dess betydelse för en hållbar framtid, säger Karin Holmgren, rektor vid SLU.

Även tallens arvsmassa

Ett nytt projekt om genomik och skogsgenetik vid SLU, Umeå universitet och Science for Life Laboratory bygger vidare på det stora projekt som ledde till den första kartläggningen av arvsmassan hos ett barrträd, nämligen den svenska granen. I det nya projektet kommer en ny, kraftigt förbättrad version av kartläggningen att göras, samtidigt som också den svenska tallen får sin arvsmassa kartlagd.

Satsningarna möjliggör också uppförandet av en helautomatisk anläggning vid Umeå Plant Science Centre (UPSC), en centrumbildning som drivs gemensamt av SLU och Umeå universitet. I anläggningen kan hundratals träd odlas på löpande band medan deras tillväxt och andra egenskaper mäts automatiskt. Anläggningen, som invigs till våren, blir unik inom trädforskningen.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag