Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Umeå på tredje plats i svensk tillväxtmätning

Umeå placerar sig på första plats i länet och tredje plats i landet, mätt i företagens uthålliga tillväxt. Det visar den årliga undersökningen Årets Företagarkommun från Företagarna.

Årets Företagarkommun har sedan 2004 publicerat en årlig mätning av den lokala tillväxten i Sveriges samtliga kommuner. Företagarna konstaterar att den uthålliga tillväxten över tid är viktig för ekonomisk stabilitet, sysselsättning och den kommunala välfärden.

Företagarna mäter de genomsnittliga rankingpoängen i de fem senaste undersökningarna för att få en fingervisning om var tillväxten är starkast i ett längreperspektiv. De uppmätta variablerna är tillväxt i omsättning, resultattillväxt, ökning av antalet aktiebolag samt förbättrad kreditvärdering.

Mätt på det sättet har företagen vuxit snabbast i Gällivare kommun, med Knivsta på andraplats och Umeå som trea.

– Resultatet visar inte bara att Umeå växer med sina företag, utan att företagen växer med Umeå. Företagarnas undersökning visar att vi har många duktiga företagre i Umeå och att det finns bra förutsättningar att utveckla lönsamma företag i kommunen, säger Roland Carlsson, näringslivschef, Umeå kommun.

– Resultatet är extra intressant eftersom det inte är en mätning av åsikter, utan en beskrivning av verkligheten. Att företagen i Umeå går bra är en förutsättning för att kommunen ska nå sina tillväxtmål, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S).

Fakta om Umeå

  • 53 procent av kommunens aktiebolag redovisar en ökad omsättning, samtidigt som genomsnittsomsättningen har ökat med 2 procent jämfört med föregående år. Inom tjänstesektorn ökar 56 procent av bolagen sin omsättning.
  • I 53 procent av Umeås bolag ökar resultatet. Genomsnittsresultatet ökar samtidigt med nära 170 000 kronor.
  • I slutet av 2013 fanns det 4 215 aktiebolag i kommunen, vilket är en ökning med 6 procent.
  • 60 procent av kommunens företag har fått en ökad kreditvärdighet.

Mer information:

Läs mer om undersökningen på www.foretagarna.se

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag