Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bilden visar byggnaden Scharinska villan i Umeå.

Forskningsinstitutet RISE hub för designdriven samhällsförändring ligger i Scharinska villan i Umeå. FOTO: RISE

Umeåprojekt ska skapa nya värden för framtidens samhällen

Projektet 3D wood printing – nya värden för framtidens samhällen utvecklas av forskningsinstitutet RISE i Umeå. Projektet som handlar om utveckling av framtidens möjligheter att bygga med restprodukter från skogs- och träindustrin har nu beviljats medfinansiering från Umeå kommun.

Projektet ska få fler aktörer i regionen att utveckla sin innovationsförmåga och åstadkomma oväntade lösningar där 3D-printing i trä ger nya möjligheter jämfört med dagens metoder.

Nytt hållbart material

Projektet 3D wood printing ska fokusera på utvecklingen av ett helt biologiskt träbaserat material, helt utan plast och fossila material. Detta väntas bidra till att skapa förutsättningar för nödvändiga förändringar inom samhällbyggnadssektorn, exempelvis genom nya verksamhetsmodeller, cirkulära affärsmodeller och värdekedjor.

– Skogs- och träindustrin producerar en stor mängd restmaterial som har potential att användas vid tillverkning av exempelvis hus. Den här typen av material är dock än så länge underrepresenterade i bygg- och konstruktionsindustrin på grund av materialen är relativt nya och behöver utvecklas ytterligare. Eftersom skogs- och träindustrin har en betydande verksamhet i den här delen av landet är det viktigt att kommunen går in och ger stöd till den här typen av projekt, säger Hans Lindberg (S), ordförande i kommunstyrelsen, Umeå kommun.

Utvecklingen stöds av Umeå kommun

Umeå kommun har beviljat en treårig medfinansiering till projektet 3D wood printing. Finansieringen är fördelad på 100 000 kr för år 2020 samt reserverar 500 000 kr för åren 2021 och 2022.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag