Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bilden visar en bro med ett robust fundament.

Umeå rankad som robust kommun

Umeå är en av landets mest robusta kommuner. Det visar WSP:s rapport Regionernas kamp, som för tredje året i rad rankar kommuner utifrån viktiga faktorer för ekonomisk tillväxt. Umeå får 9 poäng av 10 möjliga.

Rankingen baseras på olika aspekter av fem drivkrafter bakom tillväxt:

  • BNP/capita
  • Befolkningsutveckling
  • Sysselsättning
  • Utbildningsnivå
  • Förvärvsinkomster

Rapporten ställer frågorna: Hur står sig svenska regioner jämfört med regioner i Europa? Hur står sig svenska kommuner i förhållande till varandra? Vilka har bra förutsättningar, vilka har sämre förutsättningar?

Centralorternas revansch

– Den svenska utvecklingen är alltså i första hand beroende av robusta och väl fungerande kommuner och regioner. Under lång tid har svensk ekonomi haft en god långsiktig tillväxt, men den har också skett med tydligt urbana förtecken. Nu ser vi tecken på centralorternas revansch – samtidigt som en rad utmaningar består, säger Mattias Frithiof, avdelningschef WSP och en av författarna till rapporten.

Centralorter definieras som mellanstora städer, som var och en är centrum i en arbetsmarknadsregion.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag