Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bilden visar gång- och cykeltunneln Lev! Ett av flera stopp på bussturen det könade landskapet.

Umeås jämställdhetsarbete ger eko i Spanien

Den spanska tidningen El Pais har uppmärksammat Det könade landskapet, Umeå kommuns satsning på att synliggöra jämställdhet i det offentliga rummet.

Det könade landskapet är från början en fysisk busstur för att synliggöra exempel på framgångsrikt jämställdhetsarbete men också om att visa upp platser som är ojämställda och att lyfta frågeställningar kring dem. Initiativet har utsetts till bästa projekt i Europeiska unionen genom Urbact-programmet, som främjar utbyte av förbättringsidéer.

Umeå kommuns jämställdhetsstrateg Linda Gustafsson deltog i början av juni vid konferensen Rådets kommuner och regioner (CEMR) i Bilbao och blev då intervjuad av El Pais.

Metod för växande städer

– Andra städer tycker att vi jobbar med jämställdhet på ett kreativt sätt. Bussresan engagerar och tydliggör för vilka vi gör olika investeringar, säger Linda Gustafsson.

Att kommunicera metoden är en utmaning eftersom begreppet Det könade landskapet (The gendered landscape) inte har någon motsvarighet på spanska.

– Det är inte självklart vad vi gör, så vi har en väg att gå innan vi förstår varandra. Men metoden är tillämplig i andra länder. Många städer växer, och det finns all anledning att synliggöra inte bara jämställdhet utan också frågor om trygghet, mångfald och integration.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag