Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Umeå universitet – ett av Sveriges första riksidrottsuniversitet

Umeå universitet får möjlighet att bli ett av Sveriges tre första riksidrottsuniversitet från och med hösten 2015. Det har Riksidrottsstyrelsen beslutat.

– Det här är ett jätteroligt besked! Vi har arbetat för att bli ett riksidrottsuniversitet sedan 2011 och att vi nu blivit utvalda är en riktig kvalitetsstämpel, säger Pernilla Eriksson, biträdande föreståndare vid Idrottshögskolan, Umeå universitet.

För att stärka svensk idrotts internationella konkurrenskraft och möjliggöra elitidrott i kombination med akademiska studier har Riksidrottsförbundet sedan 2011 arbetat för att starta så kallade riksidrottsuniversitet. Förutom Umeå universitet får även Gymnastik och idrottshögskolan/Kungliga Tekniska högskolan och Göteborgs universitet/Chalmers möjlighet att leda utvecklingen med start 2015.

Bra gensvar från elitidrottare

Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet, ser fram emot den fortsatta dialogen och gläds mycket över nyheten.

– Något som under åren har känts otroligt bra är det gensvar vi fått från elitidrottare, som studerat samtidigt med sin idrottsutövning och som vittnat om vad de individuella förutsättningar vi erbjuder har betytt. Men det är samtidigt en bred arsenal av komponenter som tillsammans nu lett oss till att bli Riksidrottsuniversitet, säger hon.

På riksidrottsuniversiteten ska akademisk tränarexamen, anpassade studier för elitidrottare och praktiknära forskning bidra till bättre utbildade tränare, högre kvalitet på träningar, bättre stöd till aktiva och förhoppningsvis fler medaljer i internationella mästerskap.

– Vi är ett komplett idrottsuniversitet och kan erbjuda allt detta. Den nya certifieringen blir ett avstamp för att fortsätta utvecklingen av Umeå universitets idrottsverksamhet. Det här är ett arbete som har stor betydelse för elitsatsande ungdomar, och även för Sverige som idrottsnation, säger Marianne Sommarin, vice rektor för forskning vid Umeå universitet.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag