Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bilden visar studenter vid Umeå Universitet

Umeå universitet får toppbetyg igen

Internationella studenter ger återigen toppbetyg till Umeå universitet, visar 2016 års International Student Barometer (ISB). Denna enkät mäter hur nöjda studenter är med sina studier och vardagslivet i staden de studerar i.

Enkäten har besvarats av studenter vid 182 lärosäten runt om i värden, varav 12 var svenska lärosäten. Av Umeå universitets 1 300 internationella studenter medverkade drygt 40 procent i 2016 års ISB.

Enkäten är uppdelad i fyra huvudkategorier: Lärande (Learning), Vardagsliv (Living), Stöd (Support) och Ankomst (Arrival), som täcker flertalet underkategorier.

Väl utvecklat mentorprogram

Bland de svenska lärosätena intar Umeå universitet en förstaplats när det gäller bland annat bibliotek, IT-stöd, sociala aktiviteter, bostadskontor och introduktionsdagar.

– I år är det fler svenska lärosäten som deltar än tidigare vilket gör resultaten än mer intressanta. Vi är mycket nöjda över att fortfarande få toppbetyg i flera kategorier som är viktiga för att studenternas vistelse ska bli så bra som möjligt. Bland annat har vi årligen blivit högt rankade i kategorin sociala aktiviteter, vilket vi tror beror på att vi har ett väl utvecklat mentorprogram, Buddy Programme. Det hjälper de internationella studenterna att lära känna varandra och få en inblick i den svenska kulturen, säger Greg Neely, enhetschef vid International Office.

Femma i Europa

I huvudkategorin Lärande placerar sig universitetet på en tredjeplats i Sverige och på femteplats i Europa (65 lärosäten). I underkategorin lärandestöd innehar Umeå universitet en förstaplats i Sverige och Europa, samt en andraplats globalt.

– Vi är mycket stolta över resultaten. Umeå universitet har medverkat i ISB sedan 2009 och vi har haft stabila resultat sedan dess men vi ser också att det finns områden där studenterna inte får tillräckligt stöd, till exempel när det gäller karriärvägledning och arbetslivserfarenhet, säger Heidi Hansson, vicerektor med särskilt ansvar för internationalisering samt lika villkorsfrågor.

Övriga svenska lärosäten

Resultatens genomsnitt i alla huvudkategorier visar att Umeå universitet hamnar på en tredjeplats i Sverige och en femteplats i Europa.

De andra svenska lärosäten som deltog i ISB under hösten 2016 är Chalmers tekniska högskola, Högskolan i Jönköping, Karolinska Institutet, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Mittuniversitetet, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Göteborgs universitet och Uppsala universitet.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag