Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Umeå universitet ökar antagningen

Umeå universitet ökar antagningen till höstens utbildningar med fem procent. Det är, tillsammans med Stockholms universitet, den största procentuella ökningen bland landets stora universitet.

Totalt 237 785 sökande har nu fått besked om att de är antagna till en högskoleutbildning i höst. Av 37 universitet och högskolor ökar 18 sin antagning i höst jämfört med höstterminen 2016, däribland Umeå universitet.

– Det är glädjande att vi har så många sökande och antagna till höstens program och kurser. Det visar att Umeå universitet är mycket attraktivt bland studenterna, säger Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet.

1 143 fler antagna

Universitets- och högskolerådet (UHR) konstaterar att jämfört med urval 2 för höstterminen 2016, ökar antalet antagna i urval 2 med enbart 352 antagna, från 237 433 höstterminen 2016 till 237 785 höstterminen 2017. Antalet behöriga sökande till hösten är 359 799, jämfört med 365 986 höstterminen 2016. Det är en minskning med 6 187 sökande (1,7 procent).

18 av Sveriges universitet och högskolor ökar dock sin antagning. För Umeå universitets del ökar antal antagna i urval 2 med 1 143 personer, vilket är en ökning med fem procent.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag