Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bilden visar Frank Dignum i videomöte med sitt forskarteam.

Professor Frank Dignum i videomöte med sitt forskarteam. FOTO: VIRGINIA DIGNUM

Umeå universitet utvecklar verktyg för beslutsfattande under coronapandemin

Umeå universitet leder ett team av forskare från hela Europa som utvecklar ett simuleringsramverk för coronaviruset. Simuleringarna kan stödja beslutsfattare i att experimentera för att utvärdera möjliga åtgärder och deras kombinerade effekter i en simulerad kontrollerad värld.

– Ingen kan förutsäga framtiden men med vårt ASSOCC-verktyg kan man på ett noggrant sätt utforska ett brett spektrum av möjliga scenarier, få en förståelse för sambanden mellan hälsa, ekonomi och välbefinnande och därmed vara bättre förberedd på att genomföra politiska beslut, säger Frank Dignum, projektledare och professor på Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet.

Erbjuder verktyg till världens beslutsfattare

Coronaviruspandemin är den största krisen i vår tid. I det svåra arbetet med att begränsa spridningen av viruset kämpar beslutsfattarna för att balansera sina svar på hälsosituationen med samhällets och ekonomins behov. Interaktionerna är komplexa och kontextuella och kortsiktiga åtgärder kan ha stora långsiktiga konsekvenser.

– Vi har utvecklat några initiala scenarier baserade på teoretiska modeller av epidemier, socialt beteende och ekonomi som en illustration av ramverket. Vi inbjuder beslutsfattare och forskare att tillämpa ASSOCC på deras specifika frågor och empiriska data, säger Frank Dignum.

Han fortsätter:

– Vi har samlat en grupp erfarna forskare från hela Europa för att arbeta med projektet. Alla bidrar med sin tid och sin expertis frivilligt och utan finansiering. Det är hjärtevärmande att se engagemanget och resultaten från alla teammedlemmar som arbetar dag och natt sedan två veckor.

Utvecklar app för den svenska situationen

Teamet tillämpar redan verktyget för specifika frågor från Storbritannien, Australien och Nederländerna. Samtidigt arbetar de med att släppa en app genom vilken svenska invånare kan rapportera om deras dagliga rörelser och hushållssituation. Detta gör det möjligt att kalibrera ASSOCC-scenarier till den svenska situationen.

ASSOCC skapar både modeller för möjliga effekter på spridningen av coronaviruset och de socioekonomiska effekterna av politiska beslut.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag