Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bild visar vy över Umeå.

Umeå utsett till Årets superkommun

Umeå är Årets superkommun i kategorin täta kommuner. Det är tredje gången som tidningen Dagens Samhälle utser de kommuner som bedöms vara bäst rustade för framtiden.

”När alla andra regioncentra i Norrland stått still eller minskat sin andel av landets befolkning har Umeå ökat den. Förmågan att attrahera nya invånare bidrar till topplaceringen, tillsammans med förbättrade skolresultat, gynnsam demografi, företagsamhet och omfattande kultursatsningar.”

Så presenterades Umeå när Dagens Samhälle prisade tre kommuner vid Stora Samhällsgalan 10 maj. Umeås pris togs emot av Marie-Louise Rönnmark (S), kommunfullmäktiges ordförande och Anders Ågren (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

Attraktiv kommun

De områden Dagens Samhälle undersöker är attraktivitet mätt i inrikes flyttnetto, hur många som lämnar grundskolan med gymnasiebehörighet, kommunal ekonomi, kommunens kultursatsningar och antal företag i kommunen. Särskilt betydelsefullt för Umeås del är ett stort stöd till kulturlivet och en ung befolkning.

– Umeå är attraktivt. Befolkningen ökade starkt i fjol, inte minst genom inflyttning från andra län. Troligen blir ökningen ännu större i år, cirka 2 300 personer, säger Hans Lindberg (S). kommunstyrelsens ordförande.

Tre kategorier

Årets superkommun utses i tre kategorier: storstadskommuner, täta kommuner (där mer än hälften av befolkningen bor i tätort) och landsbygdskommuner. Indelningen i kommuntyper bygger på den som Tillväxtanalys använder.

Övriga nominerade i kategorin täta kommuner var Luleå och Linköping.

Mer information:

Läs mer på Dagens Samhälles webbplats

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag