Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bilden visar Nils Seye Larsen (MP), ordförande i hållbarhetsutskottet i samtal med elever från Ålidhemsskolan.

Nils Seye Larsen (MP), ordförande i hållbarhetsutskottet i samtal med elever från Ålidhemsskolan som berättar hur de ser på framtidens Tomtebo strand.

Unikt rådslag om framtidens Umeå

Framtidens Umeå är en tät stad med många gemensamhetsytor och -lokaler, den är bilfri och vi delar saker med varandra i olika slags hub-lösningar. Om ungdomarna får bestämma.

För sjätte året i rad utmanade Umeås ungdomar beslutsfattare att tänka nytt för ett hållbart Umeå. Det har varit "Rådslag för hållbar utveckling". Frågan är mer aktuell än någonsin. Ungefär 70 elever från årskurs 9 på Ålidhemsskolan, Tegs centralskola och årskurs 3 på Dragonskolan presenterade drygt 30 utställningar i Zonen på Nolia.

Ett axplock från framtidsvisionerna

  • Den kommande stadsdelen Tomtebo strand uppbyggd i Minecraft, Sims och SketchUp, med utvecklade idéer för hållbara boendemiljöer, gemensamhetsytor i och utanför bostadshus, byggteknik och energilösningar, hubbsystem såsom ”sporthubben” och ”transporthubben” och samlingsplatser.
  • Färglagda, prioriterade, framkomliga cykelstråk (t ex Rosa linjen, Röda linjen) som får en designad inramning och hög trafiksäkerhet. ”Det ska vara lätt och roligt att cykla”.
  • Hubbar i var fjärde bostadshus. En hub ska vara en miljövänlig plats där man kan socialisera och låna/hyra saker via en app i mobilen.
  • Minska matsvinnet genom att ta elevernas upplevelse av stress på allvar och utforma matsalsmiljöerna för lugn och ro eller genom kampanjen ”Ful frukt”
  • Skapa ”industrilinjer” med kollektivtrafiken som anpassas efter människors behov avseende tidtabell. För att öka användningen och för att locka medarbetare ska den också vara gratis. Subventioneras av företagen och kommunen. Det måste få kosta för att bryta dåliga vanor.
  • Grönt i staden; Anlägga en park på Åhlénstaket.
  • Aktiviteter och kampanjer för mer hållbar konsumtion och återbruk.

Den första generationen som pratar om social hållbarhet

När cirka 50 politiker, tjänstemän, forskare, företagare och byggaktörer hade gått runt och lyssnat på eleverna vid sina utställningar – fördes ett resonemang om förslagen på scenen, i så kallade ”fishtanks” samt vid runda bord med eleverna.

– Ungdomarnas arbete är oerhört inspirerande. Flera av er lyfter delningstjänster på olika sätt för att minska konsumtionen men också dess betydelse för privatekonomin. Att ni tycker att delningsekonomi är självklart bådar gott för framtiden, sa kommunalråd Janet Ågren från scenen.

– Ni är den första generationen som pratar om social hållbarhet på det här viset. Hur vi ska må bra i det samhälle vi skapar. Det är en av de viktigaste frågorna för framtiden, sa Simon Miderfjäll, social entreprenör till eleverna.

Malin Eriksson, docent vid institutionen för social arbete på Umeå Universitet konstaterade att ungdomarnas förslag om hur vi kan skapa gemenskap i vår boendemiljö för att må bättre har starkt stöd i befintlig forskning.

Rådslag som ger resultat

Slutet av rådslaget ägnades åt att diskutera ungdomarnas inflytande om förslagen de lämnat kommer att användas på något vis. Alla i panelen var överens om att ungdomars delaktighet är avgörande för framtiden och att de måste bli bättre på att prata med ungdomar.

– Vi kan inte bygga bostäder på t ex Tomtebo strand som inte ni vill ha och som inte möter era behov, sa Gabriella Edfast på Rikshem.

– Jag har kvar förslagen från tidigare rådslag i mobilen och har tagit några av dem vidare. T ex förslaget om skolträdgårdar som vi skrivit motion om. Eller förslaget om en galleria med cykelställ och delningstjänster. Det är nu ”Cykelstället” som vi byggde på Kungsgatan och vi jobbar för att knyta delningstjänster dit också. Jag är helt säker på att många av dagens förslag kommer att bli verklighet, sa Nils Seye Larsen, ordförande i hållbarhetsutskottet.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag