Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Välkomstskyltarna är på plats

Nu kan vägfarare med destination Umeå känna sig extra välkomnade och upplysta. Fem välkomstskyltar är installerade vid de stora infarterna till Umeå.

Skyltarna är placerade vid E4 norr, E4 söder, E12 väst, E12 öst samt vid väg 363. Storleken är omkring 44 kvadratmeter, alltså motsvande ytan av två studentrum, så de blir svåra att missa.

Den övre delen av skyltarna består av en plåtdel, som innehåller en bild av en björk, webbadressen www.umea.se samt texten ”Umeå. Mer välkommen.” Budskapet bygger på marknadsföringen av platsen Umeå och det mångåriga, konsekventa arbetet med begreppet ”Umeå. Vill Mer.” Att vilja mer är ett uttryck för stadens ambitioner och i linje med detta välkomnas även trafikanterna lite extra.

Evenemang

Nertill finns en digital del med textutrymme för evenemangs- och samhällsinformation.

– Det känns mycket tillfredsställande att vi nu kan välkomna alla som närmar sig Umeå och samtidigt ge information och tips om större aktuella evenemang, säger Jan Bergman, kommunikationsdirektör, Umeå kommun.

Umeås destinationsbolag Visit Umeå AB samordnar planeringen av skyltinnehållet. Leverantör av skyltarna är Zone Systems i Skellefteå.

Dessa fem skyltar ska inte förväxlas med de digitala vägskyltar som Trafikverket och Umeå kommun satt upp vid infarter till Umeå. Deras budskap ska uppmuntra trafikanter att aktivt välja ringleden för att förbättra luftmiljön i stadskärnan och kan även användas för eventuell omledning vid trafikstörningar.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag