Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

FOTO: ANDREAS HILLERGREN

Verk för orkester och mobiltelefoner

Sinfonietta Riga och ett 30-tal niondeklassare med sina mobiltelefoner uruppförde ett verk den 11 januari i Riga. Verket, Uphonia, är komponerat av Anders Lind, konstnärlig lektor vid Umeå universitet.

Webbapplikationen som används av skolungdomarna i mobiltelefonorkestern är under utveckling och ingår som en del av Anders Linds konstnärliga forskning vid institutionen för Estetiska ämnen. Forskningen syftar generellt till att undersöka mobiltelefonorkesterkonceptet som en ny framförande praxis av nutida konstmusik och vad detta kan tillföra från ett konstnärligt perspektiv.

– Mobiltelefonkonceptet jag arbetar med har stora potential, i synnerhet som ett nytt sätt att framföra flerstämmig elektronisk musik både för sig själv och i samklang med traditionella akustiska instrument. Lägger vi sedan till att människor med ringa musikaliska förkunskaper möjliggörs att medverka vid ett framförande, så vill jag påstå att konceptet redan nu är världsunikt i sitt slag, säger Anders Lind.

Presentation i Paris

– Nyckeln är kombinationen av ett intuitivt musikinstrument utvecklat för mobiltelefonen som interface och animerad musiknotation som ger instruktioner till flera stämmor för vad som ska spelas och kan leda mobiltelefonorkestern likt en dirigent genom ett framförande.

Mobiltelefonorkester-konceptet och hans forskning kommer senare i vår presenteras vid Ircam institute i Paris. Webbapplikationen utvecklas av Anders Lind i samarbete med Björn Yttergren (programmerare) och Håkan Gustafsson/ Studio With (grafisk design).

Konsert i Malmö

Samarbete sker även med Malmö Live konserthus där en konsert med tre professionella solister i samspel med mobiltelefonorkester bestående av ungefär ett hundra skolungdomar kommer att uruppföras i slutet av april.

För medarbetare och studenter vid Umeå universitet finns även möjlighet att ta del av Anders Linds forskning kring mobiltelefonorkester-konceptet vid en workshop som kommer att hållas i Humlab X den 14 februari.

Samarbetet med Riga sinfonietta sker med hjälp av stöd från konstnärsnämnden.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag