Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Vindeln vinner på världsmarknaden

Teknikföretagen Indexator och Rototilt i Vindeln 55 km från Umeå gör skäl för begreppet världsledande med sina innovativa komponenter till skogsmaskiner och andra arbetsmaskiner. Företagen presenterades vid Morgonpasset den 6 oktober.

Gunnar Bålfors, vd vid Indexator Rotator Systems AB, leder ett företag som med 129 anställda omsätter 215 milj kr. Med huvudsaklig verksamhet i Vindeln, där tätorten har 2 500 invånare, är det avgörande med bra infrastruktur eftersom 32 procent av medarbetarna är pendlare.
Andelen kvinnor vid företaget är 24 procent. Indexator fick Industrirådets jämställdhetspris 2012, då det utdelades för första gången.

– Anledningen att vi jobbat med jämställdhet är att vi vill vara en mer attraktiv arbetsgivare. Vi måste vara moderna och få bort den traditionella bilden av att man måste vara stark, man och beredd på att gå omkring i oljiga kläder. Sån är inte verkligheten i industrin i dag.

Höga krav på affärsetik

Indexator levererar hydrauliska rotatorer med tillhörande länkar till globala maskintillverkare som Komatsu, Caterpillar, John Deere och Cranab, men även till mindre tillverkare samt utvalda distributörer. Rotatorerna monteras på bl.a. olika skogsmaskiner och gripar i ett 40-tal länder i samtliga världsdelar.

– Mixen av kunder gör jobbet roligare, för det innebär olika typer av affärsrelationer.

Marknadsandelen i vissa segment är 80 procent.

– Många av kunderna är konkurrenter till varandra, vilket ställer höga krav på affärsetik från vår sida.

Utveckling och förädling

Företaget Ausferritic AB, som är samägt med Rototilt, ansvarar för utveckling av material och förädling av standardiserade gjutjärn och stål till höghållfasta kvaliteter, vilket har lett till patenterade material och metoder. Företaget kan leverera hög kvalitet i delar där järn möter järn och som ska bära aggregat som väger över ett ton.

– Någon som hör att vi har 80 procents marknadsandel kanske bli sugen på att ge sig in i branschen. Jag avråder till det. Jag kan garantera att ni kommer att misslyckas, för det kräver lång erfarenhet och mycket kunskap.

Leankoncept

Nycklarna för att nå målen och skapa hållbar konkurrenskraft är fyra till antalet; produktutveckling, marknadsutveckling, produktivitet i världsklass och kompetensförsörjning.

Bålfors beskrev en dag på Indexator, där pulsmöten är viktiga inslag. Som en del av leankonceptet handlar det om att gå igenom sådant som maskinstatus, eventuell sjukfrånvaro och framför allt säkerhet. För vd blir det en dagsavstämning.

Bland övriga aktiviteter kan nämnas förbättringsmöten, kundmöten, ledningsmöten, strategimöten, utbildningar, information och leverantörsträffar. Utöver operativt arbete, förstås.

– Allt ska riktas mot mer försäljning, mer produktutveckling, förbättrad produktivitet och arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare.

Effektivare maskiner

Rototilt var tidigare ett systerbolag till Indexator, men i dag står de båda företagen på egna ben. Anders Jonsson, vd vid Rototilt Group AB, beskrev vid Morgonpasset rototilt som en del som förvandlar en grävmaskin till en verktygsbärare, med ökad effektivitet.
1983 köpte Anders och syskonen företaget av pappan och grundaren Allan Jonsson. När företaget började växa föddes också funderingar hos Anders Jonsson, som hur en framtida ägarstruktur ska se ut och vad han vill med sitt ägande.

Flera dotterbolag

– Jag gick en högre styrelseutbildning, vilket var nyttigt. Grunden är att ägardirektiv anger företagets riktning, att styrelsen beslutar om strategiska vägval och ledningen om hur man ska nå målen.

I dag omsätter Rototilt 410–420 milj kr och företaget har 140 anställda. Hemmamarknaden finns i Norden, men dotterbolag finns i Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Kanada.

– Det är tufft att få organisationen på plats i ett nytt land. Vi måste över en tröskel utan att vi gjort en enda affär.

Vindeln är navet

Rototilt gör inte bara ”grejen längst ut”, utan monteringen innefattar datorer och display i en maskin.

Målet är att rototilt integreras så tidigt som möjligt i processen.

– Efter många år har vi ett avtal med Caterpillar, så att kunden bara behöver bocka för om man önskar en rototilt.

För företaget är Vindeln navet och servicecentret, bland annat sköts administrationen därifrån. Även Anders Jonsson betonade vikten av god infrastruktur och möjligheter till pendling.

– För att lyckas krävs både samverkan i näringslivet och att politiker tar ställning för Norrlandsfrågorna.

Naturligt med förändring

Framgångsfaktorer för Rototilt är utvecklade produkter, kompetens för en internationell marknad, en effektiv tillverkning i världsklass, stödprocesser med IT-plattform samt lokaler för en effektiv tillverkning.
Anders Jonsson avslutade med att beskriva en förändringsprocess som ett naturligt tillstånd.

– För att gå gehör för det synsättet krävs att man lyckas med att förmedla en vision, skapa en känsla av delaktighet genom hela företaget och att man vågar vara transparent.

Mer information:

Affärsliv24 sänder live från Morgonpasset, men gör det också möjligt för dig att titta i efterhand.

Se Morgonpasset

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag