Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

​​12 miljoner till Umeå universitets forskning för framtidens datormoln

Umeå universitet har beviljats 12 miljoner kronor från EU Horizon 2020 för deltagande i två forskningsprojekt som fokuserar på smartare och effektivare resurshantering för framtida datormoln.

Den närmast explosionsartade utvecklingen i nyttjande av datormoln under den senaste tioårsperioden förväntas fortsätta och till och med accelerera, bland annat drivet av utbyggnaden av sakernas internet (the Internet of Things). Som en följd av detta ställs allt högre krav på att de bakomliggande datorresurserna levererar kapacitet, prestanda och robusthet med hög kostnads- och energieffektivitet.

Dessa utmaningar är i fokus för två nya treåriga forskningsprojekt där Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet har centrala roller. Projekten finansieras av EUs program Horizon 2020.

I projektet RECAP (Reliable Capacity Provisioning and Enhanced Remediation for Distributed Cloud Applications) ligger fokus på nästa generations distribuerade infrastruktur för datormoln. Projektet kommer att utveckla metoder för analys och reglering av distribuerad programvara där delar av systemet dynamiskt flyttas mellan servrar för att anpassa till exempel efter belastningsvariationer och användarnas mobilitet.

RECAP inkluderar nio partners och får ett totalt bidrag från EU på 42 MSEK varav 6,8 MSEK går till Umeå universitet.

Projektet ACTiCLOUD (ACTivating resource efficiency and large databases in the CLOUD) fokuserar på teknik för att överbrygga de begränsningar som skapas av storleken på enskilda servrar. Genom disaggregering av resurser skapas möjligheter för en applikation att enkelt och flexibelt nyttja minne, cpu, och nätverk från många servrar, till exempel för att hantera mycket stora databaser.

ACTiCloud inkluderar åtta partners och får ett totalt bidrag från EU på 46 MSEK varav 5,3 MSEK går till Umeå universitet.

Mer information:

Kontakta:

Per-Olov Östberg
forskare på Institutionen för datavetenskap
Umeå universitet
090 - 786 77 09
070 - 999 22 89
mejl

Erik Elmroth
professor i datavetenskap
Umeå universitet
090-786 69 86
070-315 39 28
mejl

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag