Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

2 mnkr i treårig dataspelssatsning

Uminova Innovation AB beviljas 2 mnkr till projektet Uminova Game, fördelat på åren 2019–2021, av kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott, KSNAU. Två av målen är 6 nya spelbolag till Uminova Innovation och 3 släppta spel.

Under 2018 har Näringsliv vid Umeå kommun gjort strategiska satsningar för att utveckla dataspelbranschen. KSNAU har nu tillstyrkt avdelningens förslag om att förlägga satsningen på dataspelbranschen som ett projekt hos inkubatorn Uminova Innovation, finansierat av Umeå kommun.

Bilda ett nätverk

Insatserna under 2018 har lett till att yrkeshögskoleutbildningen The Game Assembly etablerar sig i Umeå och att Uminova Innovation börjat arbeta med dataspelsbolag. Den nya satsningen innebär bildandet av en community (ett nätverk) inom dataspelsbranschen och att ta fram processer hos Uminova innovation för att främst stötta små och medelstora dataspelsföretag i affärsutveckling.

För inspiration och kunskap

I dag finns i Umeå omkring tio spelutvecklingsföretag som producerar och säljer dataspel på en internationell marknad. För att lyckas etablera Umeå som en växande och tydlig spelutvecklingsstad, och på sikt få ett ökat inflöde av dataspelsidéer till Uminova Innovation, är det viktigt att skapa en naturlig mötesplats där man kan träffas, utbyta erfarenheter och samtidigt få inspiration och kunskap om hur man utvecklar spel och startar spelbolag.

Nya bolag och spel

Målsättningen för Uminova Game är:

  • 6 antagna spelbolag till Uminova Innovation
  • 30 utvärderade spelidéer
  • 3 släppta spel

Dessutom ska det årligen genomföras 6 event i nätverket (Game Jams, inspirationsföreläsningar/workshops) plus att 2–4 bolag ska delta i nationella och internationella konferenser och mässor.

Mer information:

För mer information, kontakta:

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Tommy Eriksson
näringslivsutvecklare
Umeå kommun
090-16 30 22
070-311 24 14
tommy.eriksson.2@umea.se

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag