Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Anders Fällström blir ny prorektor vid Umeå universitet

Anders Fällström blir ny prorektor vid Umeå universitet. Han kliver på sin post den 1 juli 2013 och blir då också rektor Lena Gustafssons ställföreträdare.

Nuvarande prorektor Kjell Jonsson har ett uppdrag som sträcker sig till den 30 juni i år. Umeå universitets styrelse har därför utsett en ny prorektor för den kommande treårsperioden. Det blir Anders Fällström, som idag är vicerektor för utbildning.

– Jag är väldigt glad att Anders går in i rollen som prorektor för den kommande treårsperioden. Med Anders kvalifikationer så blir det utmärkt. Anders kommer även fortsättningsvis att ansvara för utbildningsfrågor, vilket var en förutsättning för hans ändrade uppdrag från vicerektor till prorektor, säger Lena Gustafsson.

– Samtidigt vill jag dock både varmt tacka och understryka att vi kommer att sakna Kjell som prorektor, ett uppdrag som han fullgjort på ett för Umeå universitets del alldeles utmärkt sätt. Dock kommer vi i ledningen, och därmed universitetet, ändå att få tillgång till Kjells kompetens som rektors rådgivare, tillägger Lena Gustafsson.

Mer information:

Lena Gustafsson
rektor
Umeå universitet
073-079 42 91
mejl

Anders Fällström
vicerektor utbildning
Umeå universitet
070-493 85 27
mejl

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag