Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Återigen dags för Entreprenom på Umeå universitet

I dagarna arrangerades kick-offen för Entreprenom, en serie träffar vid Handelshögskolan som syftar till att främja kreativitet, idéskapande och entreprenörskap hos studenter. 24 studenter från olika studieinriktningar – ekonomer, ingenjörer, statsvetare och arkitektstudenter – samlades för att utforma nya affärsidéer.

Entreprenom ger studenterna möjlighet till viktiga erfarenheter vid sidan om ämnesstudierna. De får även knyta kontakter med personer från näringslivet och praktisk kunskap om olika faser i affärsidéutveckling. Oavsett om studenterna ska arbeta inom ett befintligt företag eller driva eget bolag är det viktigt att utveckla sin kreativitet, idéförmåga, utvärdera olika idéers marknadspotential och sälja in idéer till kunden. Projektledare är Dan Olofsson och Matilda Holmkvist som läser tredje året vid på civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik.

Entreprenom finansieras av Umeå kommun och Handelshögskolan och ses som en viktig pusselbit för studenter med intresse för företagande och idéskapande.

– Entreprenom är ett jättebra initiativ då vi tycker det är viktigt att Umeås studenter får en ökad insikt i företagande och hur man utvecklar affärsidéer. Dessutom behöver vi ännu fler som startar egna företag i Umeå, framförallt studenter, så då kommer dessa kunskaper väl till pass, säger Umeå kommuns näringslivschef Roland Carlsson.

Kreativitetsövning inledde

Värd för kick-offen var den digitala byrån Dohi Sweden. De fokuserade på frågor som ”Hur utvecklar jag min kreativitet?” och ”Hur skapar och utvecklar jag mina affärsidéer?”. Dohi Sweden jobbar kontinuerligt med att utveckla processer som främjar nyfikenhet och kreativitet. De coachade och guidade deltagarna genom brainstorming och olika metoder för att gallra, utvärdera och testa hållbarheten hos de starkaste idéerna.

– Vi vill alltid jobba nära universitetet, och inte minst studenterna där. Det är ett sätt för oss att bidra till den ekologi vi vill skapa i Umeås näringsliv, samtidigt som det är spännande och kul att umgås med studenter – det håller oss spänstiga, säger Emanuel Dohi, VD på Dohi Sweden.

Träffarna fortsätter och på tisdag 7:e maj tar studenterna sina idéer vidare och paketerar dem i en affärsmodell tillsammans med Uminova Innovation, Almi/entreprenörscentrum och Ordpolen. I nästa steg blir teamen tränade i att pitcha sina idéer i samarbete med Venture Cup. Den 30 maj presenteras de i en minisprångbräda tillsammans med Connect Norr och en gedigen näringslivspanel.

Viktigt med nätverk

– Under hela projektet ges möjligheter att nätverka, diskutera sina idéer och få feedback och nya kontakter tillsammans med det regionala näringslivet. Erfarenheterna är att många idéer tar fart och går vidare till kommersialisering via våra samarbetspartners, säger Marlene Johansson, lektor vid Handelshögskolan.

Projektet genomförs under vårterminen 2013 i form av fyra träffar på kvällstid. Deltagarna får i grupper arbeta fram en affärsidé utifrån ett givet tema som utvecklas kontinuerligt under träffarna med hjälp och återkoppling av experter från näringslivet.

Mer information:

Marlene Johansson
Handelshögskolan vid Umeå universitet
070-674 95 39
mejl

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag