Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

BIC Factory får fortsatt stöd i tre år till

Elva miljoner kronor tilldelas BIC Factory, Umeås inkubator för unga entreprenörer som tillhandahåller lokaler, stöd och nätverk till nystartade entreprenörer. Finansiärer är Umeå Kommun, Tillväxtverket (EU) och Region Västerbotten. Huvudman för projektet är Umeå Kommunföretag AB.

Det nya treårsprojektet kommer delvis ha en ny vinkel och fokus kommer att ligga på unga drivna entreprenörer med digitala affärsidéer. Projektet ska underlätta för företagen som finns hos BIC Factory att sälja sina produkter och tjänster via digitala kanaler och på så vis nå en större kundkrets.

— Det innebär inte att vi utesluter andra affärsidéer, men målet är att stötta minst åtta företag som har digitala affärsidéer. Vi har ju redan mycket goda exempel på företag sprugna ur BIC Factory och som lyckats inom det området som t ex Rapunzel of Sweden, Supercat och E&E-glasses, utan att vi egentligen haft en medveten strategi kring denna målgrupps specifika behov. Projektets vinkel känns därför väldigt aktuell och tidsenlig, menar verksamhetsledaren Lena Öhlund.

­ — Mycket bra att den långsiktiga satsningen på unga som vågar satsa på eget företagande nu kan fortsätta utvecklas hos BIC Factory. Umeå behöver fler unga företagare säger näringslivschef Roland Carlsson, Umeå kommun.

För att ta del av BIC Factorys hjälp måste entreprenören ansöka om plats, komma på audition och presentera sig och sin affärsidé. Juryn tar hänsyn till en rad olika faktorer i sin bedömning däribland; affärsidé, marknadspotential, skalbarhet samt inte minst personlig motivation och drivkraft.

Mer information:

Lena Öhlund
verksamhetsledare
BIC Factory
070-376 25 37

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag